IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Project Cluster: Thesis Preparation - Games AFLYST 
Kursusnavn (engelsk):Project Cluster: Thesis Preparation - Games CANCELLED 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:cand.it., spil (games) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:-----
Information about study structure
This course is third part of all specializations on the Master of Science in IT, study programme Games. opbygning.aspx">Master of Science Media Technology and Games 
Læringsmål:
Fagligt indhold:
Læringsaktiviteter:

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

-  

Litteratur udover forskningsartikler:
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Miguel Angel Sicart Lektor(ITU) Kursusansvarlig 100