IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-projektledelse og programstyring 
Kursusnavn (engelsk):IT Project and Programme Management 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:Det vil være en fordel, at den studerende har grundlæggende kompetencer inden for it-projektledelse og systemudvikling svarende til at deltageren har ledet eller deltaget i udviklingsprojekter. 
Læringsmål:


  Efter kurset skal den studerende kunne:
  • anvende de anerkendte standarder og normer samt metoder og principper for it-projektledelse og programstyring,
  • planlægge, lede og kontrollere et it-projekt fra start til slut samt styre omfang og indhold af et givet it-projekt,
  • udarbejde tidsplaner på passende niveauer med henblik på styring af ressourcer, tid og kvalitet,
  • organisere og udføre økonomistyring, leverancestyring og styring af en portefølje af projekter,
  • redegøre for betydningen af interessentanalyse og forventningsstyring,
  • anvende og udføre valgte estimeringsmetoder med henblik på minimering af risici og usikkerhed.
 
Fagligt indhold:


IT-projektledelse og programstyring

Det er ikke nødvendigt at gå over åen efter vand for at finde eksempler på it-projekter der er fejlet, har overskredet budgettet ud over det rimelige og dertil har brudt alle tidsplaner.
Ofte skyldes det at projektbeskrivelse, projektbudget og projekttidsplan har været urealistiske eller mangelfulde.
Programmer og styringsmodeller sikrer ikke i sig selv, at et it-projekt bliver en succes. Men med erfaren og konsekvent brug af sådanne modeller kan man fra starten afdække indre modsigelser og svagheder – og dermed medvirke til den nødvendige afklaring og til at projektet ikke igangsættes for tidligt. Og dertil kan disse modeller være med til at holde det velplanlagte og realistisk estimerede projekt på sporet.
Efter kurset kan den studerende indgå i it-projektledelse og programstyring i såvel offentlige som private virksomheder. Det sikrer vi ved at give den studerende en række praktiske og anvendelige værktøjer, metoder og inspiration til at deltage i it-projekter eller gennemføre it-projekter samtidig med at kende til og kunne anvende den nyeste forskning på området.

Kurset vil ligeledes give den studerende en forståelse for standarder og normer indenfor it-projektledelse, hvor undervisningen bliver eksemplificeret vha. PRINCE2 og PMI. Kurset er ikke i sig selv en certificering, men vil være en god ballast for studerende, som satser på certificering i enten PRINCE2 Foundation eller PMI niveau C og D.
  Kurset giver således en forståelse for samspillet mellem de væsentligste elementer i et it-projekt:
  • Penge (hvor meget må det koste?)
  • Tid (hvornår skal det være færdigt?)
  • Ønsket funktionalitet (hvad omfatter det?).

  Ikke at forglemme risiko, kvalitet og gevinster.
Kurset giver med baggrund i ovenstående for det første en række praktiske metoder, værktøjer og anvisninger på hvordan man styrer smidige eller agile it-projekter samt traditionelle it-projekter fra projektidé til evalueringen af, om opnåelsen af de forventede forretningsmål er sket og desuden også hvordan programstyring af parallelle projekter med forskellig karakter og omfang – ofte med mål, der indbyrdes konflikter, kan organiseres i virksomheder.

Det kræver at it-projektlederen mestrer sin værktøjskasses indhold af teknikker og værktøjer og har et grundlæggende kendskab til hvilken rækkefølge af aktiviteter, der kan sikre et godt resultat.

 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

De enkelte undervisningsgange vil være tilrettelagt således, at der veksles mellem forelæsning, korte øvelser og arbejde med cases m.m.. Opgaver, projekter og artikler. 
Til de fleste af undervisningsgangene vil der være mindre øvelsesopgaver. Desuden fremlægger grupperne artikler, som de har bearbejdet til diskussion på holdet. Der er individuelle opgaver fra gang til gang til præsentation på holdet. Der oprettes en kursushjemmeside som løbende opdateres med relevant materiale såsom supplerende artikler, slides m.m. Alle forelæsninger bliver såvidt muligt podcastede således at slides med tilhørende lyd kan tilgås efter hver undervisningsgang. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen er individuel med en varighed på 30 minutter per eksaminand (inkl. administration).  

Litteratur udover forskningsartikler:Grundbøger:
- James Cadle & Donald Yeates. "Project Management for Information Systems". Fifth ed., Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-132-06858-1.
- Klaus Nielsen, "I am Agile", Nyt Teknisk Forlag, 2013, Papirbog ISBN 978-87-571-2803-1, E-bog ISBN 978-87-571-3323-3.
- Samt et mindre kompendium med forskningsbaserede artikler. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Claus Seeberg Friis Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 50
Klaus Nielsen Ekstern lektor(ITU) Underviser 50

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 2A14
Tirsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU 2A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2014-01-08 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 4A54
2014-01-09 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 4A54
2014-01-10 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 4A54