IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Anskaffelse og kravspecifikation 
Kursusnavn (engelsk):Software Acquisition and Requirements 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:35 
Maks. antal deltagere:45 
Formelle forudsætninger:Business - IT alignment eller tilsvarende viden, specielt business cases og cost/benefit. Med en lille ekstra indsats kan man dog klare sig uden. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Beskrive forskellige niveauer af krav og kunne vælge det rigtige niveau i den givne situation.
 • Skrive en kravspecifikation for et komplekst system. Kravspecifikationen skal omfatte såvel funktionelle krav som kvalitative krav.
 • Sikre sporbarheden af krav, specielt at de forretningsmæssige mål er afspejlet i kravene og at kravene kan verificeres.
 • Beskrive forskellige metoder til at indsamle krav og kunne bruge de rigtige metoder i den givne situation.
 • Planlægge anskaffelsesprocessen, inklusive idriftsættelsen, og vælge et hensigtsmæssigt samarbejde med leverandøren under anskaffelsen.
 • Beskrive de juridiske forhold ved en anskaffelse, og for et givent projekt kunne påpege de særlige risici kontrakten skal behandle. 
 • Fagligt indhold:Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at styre anskaffelsen af et it-system fra den første idé, til systemet er anskaffet og overgivet til drift. Systemet kan være et standard/rammesystem (fx et ERP system), et system udviklet in-house, et produkt til videresalg, eller et system udviklet af andre, fx ved outsourcing til udlandet.

  Anskaffelsen af et it-system kan have store konsekvenser for en virksomhed. Det drejer sig ikke bare om prisen for systemet og omkostningerne ved at tage det i brug. Det drejer sig også om at høste de fordele man forventede at få af systemet. Nøglen til det hele er kravspecifikationen.

  Desværre er der i dag ikke ret mange der er gode til at lave kravspecifikationer. Derfor kan du som it-leder ikke bare uddelegere det til nogle medarbejdere eller konsulenter. Du må selv vide hvordan man gør.

  Under den første del af kurset øver du dig på et lille projekt, hvor du kan koncentrere dig om at lære teknikkerne. Samtidig skaffer du kontakt til en virksomhed eller organisation, hvor du i anden halvdel af kurset udfører et mini-projekt og skriver en kravspecifikation. Rapporten danner grundlag for eksamen. Man arbejder fortrinsvis i grupper. 
  Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

  Kursusform: 14 ugers undervisning. 12 forelæsningsgange med tilhørende diskussioner og øvelser, efterfulgt af 2 uger med mulighed for gruppevis vejledning mens mini-projektet afsluttes med en rapport.

  Under øvelserne tager man hul på hjemmeopgaverne under vejledning af læreren. Næste gang afleveres en besvarelse, helst gruppevis. Hjemmeopgaverne er ikke obligatoriske, men den afsluttende rapport er. 

  Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
  There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

  Den mundtlige eksamens varighed er 30 minutter.  

  Litteratur udover forskningsartikler:Lærebogen: Soren Lauesen: Software Requirements - Styles and Techniques. Pearson/Addison-Wesley, 2002.

  SL-07: Søren Lauesen: Vejledning til kravskabelon SL-07 - Skabelon med eksempler v3. Create Space og Lauesen Publishing. Udkommer december 2012.

  Du kan også bruge SL-07 på engelsk: Soren Lauesen: Guide to Requirements SL-07 - Template with Examples v3. Lauesen Publishing.
  Begge udgaver kan købes på amazon, fx www.amazon.de. 
   
  Undervisere
  Følgende personer underviser på kurset:
  NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
  Søren Lauesen Professor(ITU) Kursusansvarlig 50
  Anders Lisdorf Ekstern lektor(ITU) Underviser 50

  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Torsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 2A14
  Torsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU 2A14

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2013-12-11 No later than 2PM Skriftlige arbejder ITU Student Affairs and Programmes (wing 3D)
  2014-01-06 Contact Course Manager Mundtlig eksamen ITU 3A18, 3A52, 3A08
  2014-01-07 Contact Course Manager Mundtlig eksamen ITU 3A18, 3A52, 3A08
  2014-01-08 Contact Course Manager Mundtlig eksamen ITU 3A18, 3A52, 3A08