IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Læring og it 
Kursusnavn (engelsk):Learning and IT 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:20 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

 • Genkende centrale begreber indenfor kursets temaer, læring og IT, pædagogik, e-læring, didaktik, formater og produkter.

 • Redegøre for centrale teoretiske positioneringer indenfor e-læring fra pensum.

 • Redegøre for forskellige genrer indenfor læring og it.

 • Analysere cases af eksisterende e-læringsløsninger og diskutere dem i forhold til genrer, teoretiske positioneringer samt målgrupper

 • Udarbejde mock-ups af e-læringsløsninger

 • Redegøre for valget af genre i mock-up samt perspektivere valget af løsning i relation til andre genrer og eksisterende e-læringsløsninger samt begrunde valgene i en teoretisk positionering

 • Reflektere over pædagogiske/didaktiske problemstillinger i fht. den udviklede løsning, løsningens målgruppe og læringsmål
 
Fagligt indhold:Kurset er relevant for dig, hvis du interesserer dig for digitale undervisningsmaterialer, e-læring, m-læring, læringsspil, multimedieproduktioner, nye undervisningsformer, pædagogik, didaktik, 2.0 og læringsteori.

Der stilles ingen deltagerforudsætninger for at deltage på kurset, kun lysten til at deltage, og at udarbejde et mini-projekt, incl en såkaldt "mock-up", et udkast til et digitalt lærings-produkt.

I gennem kursets 14 undervisningsgange knyttes forskellige faglige temaer sammen:

 • Generelle læringsteorier og undervisningstraditioner

 • Specifikke teorier i området IT og læring, fx CSCL, flow, multiple intelligenser, konstruktionisme, konnektionisme og andre, iblandt de på kursus gennemgåede.

 • Anvendelse af forskellige typer digitale undervisningsmaterialer

 • Udvikling af digitale undervisningsmaterialer

 • Praktiske e-læringsløsninger, fx læringsspil/edutainment, læringsobjekter

 • Forskellige brugergrænseflader.

 • Forskellige målgrupper.

 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kursets format er:


 • Mini-forelæsninger, deltagerorienterede workshops og øvelser (ca. 3 timer om ugen)

 • Vejledning af miniprojekt

 • 1 obligatorisk miniprojekt (gruppeprojekt, 20-25 sider for grupper med 4-5 personer) incl. en såkaldt "mock-up", dvs. et udkast til et digitalt lærings-produkt.

 • Præsentation og drøftelse af udvalgte undervisningsprodukter

 • Besøg af professionelle udviklere og brugere.Kurset tager centrale problemstillinger i forbindelse med udvikling af læringsprodukter op på grundlag af læst litteratur, mini-forelæsninger, indlæg fra eksterne oplægsholdere, hold-diskussioner samt test af produkter.

Du vil indgå i en arbejdsgruppe, hvor du skal udarbejde et obligatorisk miniprojekt. Miniprojektet har til formål at perspektivere arbejdsgruppens produkt teoretisk, og til det anvendes selvvalgte, relevante teorier og problemstillinger. Parallelt med projektet skal du i din arbejdsgruppe enten udvikle en mock-up eller en fungerende prototype af produktet.

NB! Mindst 2 kursusgange forlægges som virtuel undervisning, hvilket vil sige, at der skal afprøves løsninger. Disse kursusgang er der ikke forelæsninger eller face-to-face-vejledning. Disse gange annonceres tidligt i forløbet.

-------------------------------------

Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:
link til skemaoplysninger
Skemaoplysningerne vil være tilgængelige kort før semesterstart. 
Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen varer 30 minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).
 

Litteratur udover forskningsartikler:Tentativ litteraturliste vil fremgå af kursets semesterplan, der trykkes i kompendiet.

Desuden vil der blive supplerende med aktuelt stof, se Learnit. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Claus Witfelt Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 100
Jeppe Kurland Undervisningsassistent(ITU) Hjælpelærer 0

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 17.00-18.50 Forelæsning ITU 4A58
Tirsdag 19.00-20.50 Øvelser ITU 4A58

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2013-12-11 No later than 2PM Skriftlige arbejder ITU Study Affairs and Programmes
2014-01-21 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 5A60
2014-01-22 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 5A60