IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktionsdesign: genrer og kontekster 
Kursusnavn (engelsk):Interaction Design: Genres and Contexts 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Optagelse på bacheloruddannelsen i Digitale medier og design.

Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i Digitale medier og design. I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Identificere karakteristika for et bredt udvalg af projekter indenfor interaktionsdesign.
• analysere digitale produkter og systemer og relatere dem til de centrale genrer inden for interaktionsdesign.
• skitsere interaktive, digitale produkter og systemer med de tilhørende brugsoplevelser gennem video og storyboards.
• argumentere for valg af interaktionsform, udtryk og genre ved design af digitale produkter og systemer. 
Fagligt indhold:Kurset giver den studerende en grundlæggende forståelse for, hvad interaktionsdesign er samt for dets grundlæggende problemstillinger. Det indfører endvidere den studerende i de centrale genrer inden for interaktionsdesign så som physical & tangible computing, context aware systems og internet of things.
Kurset vil samtidig lære den studerende at konceptualisere og skitsere simple designopgaver indenfor de forskellige genre med video og storyboards, samt at forholde sig konstruktivt kritisk til eget og andres design. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset vil bestå af ugentlige forelæsninger efterfulgt af øvelsesgange, hvori der bl.a. konceptualiseres og skitseres designopgaver inden for forelæsningens stofområde.

Øvelserne udføres i fire hold af ca. 20 med hver deres underviser/vejleder. Designopgaverne udføres i grupper på 4-6 studerende og præsenteres og diskuteres hen mod slutningen af øvelsen med hele holdet.

Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i digitale medier. Se studieforløbet beskrevet her:
Bachelor digitale medier 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Mundtlig eksamen inkl. træk af spørgsmål, votering og feedback på 30 min. med 1 times forberedelsestid ved eksamen hvor der udvikles en designkoncept som sketches med storyboards  

Litteratur udover forskningsartikler:
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Morten Trøstrup Winther Studenterstudievejleder(ITU) Hjælpelærer 0
Mogens Jacobsen Ekstern lektor(ITU) Underviser 50
Anna Vallgårda Adjunkt(ITU) Kursusansvarlig 50
Nina Mørch Pedersen Lab assistant(ITU) Hjælpelærer 0
Aske Walther Hansen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Andreas Lagerstedt Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 3A12-14, DesignLab
Onsdag 10.00-11.50 Øvelser ITU 3A12-14, DesignLab, 2A12, 3A54, 4A54

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2014-01-03 Preparation room Mundtlig eksamen ITU 2A05
2014-01-03 contact course manager Mundtlig eksamen ITU Mogens team: 2A52
2014-01-06 Preparation room Mundtlig eksamen ITU 2A05
2014-01-06 contact course manager Mundtlig eksamen ITU Annas team: Aud. 3
2014-01-06 contact course manager Mundtlig eksamen ITU Mogens team: 2A52
2014-01-07 contact course manager Mundtlig eksamen ITU Annas team: Aud. 3
2014-01-07 Preparation room Mundtlig eksamen ITU 2A05
2014-01-07 contact course manager Mundtlig eksamen ITU Mogens team: 2A52
2014-01-08 Preparation room Mundtlig eksamen ITU 2A05
2014-01-08 contact course manager Mundtlig eksamen ITU Annas team: Aud. 3