IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Medie- og kommunikationsteori 
Kursusnavn (engelsk):Media and Communication Theory 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i Digitale medier og design, og man skal være optaget på uddannelsen for at kunne deltage. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Identificere forskellige digitale medieplatformes karakteristika.
- Redegøre for de særlige udfordringer og muligheder ved digital kommunikation.
- Redegøre for de væsentligste teoridannelser inden for nyere kommunikations- og medieteori.
- Redegøre for fagets centrale metoder til dataindsamling og analyse.
- Anvende teori til diskussion af relevante problemstillinger.
- Anvende en eller flere af fagets metoder til dataindsamling og analyse i eksamensopgaven. 
Fagligt indhold:Kurset introducerer de studerende til kommunikations- og medieteoretiske perspektiver med relevans for de særlige problemer, udfordringer og fordele, der knytter sig til medier og kommunikation. Det er kursets formål at levere en værktøjskasse af metoder og teorier, som vil sætte de studerende i stand til at analysere og vurdere kommunikative aspekter ved digitale kommunikationsmedier.

Teoretisk vil kurset fokusere på grundlæggende kommunikationsteori, medieteori, teorier om digital kommunikation samt historiske og nutidige forestillinger om computerens potentialer som kommunikationsmedie.

Metodeteoretisk vil fokus ligge på fagets centrale metoder og sammenhængen mellem forskningsspørgsmål og metodedesign. De studerende vil lære at identificere og afgrænse problemstillinger indenfor området digitale medier og kommunikation, som derefter kan analysere med inddragelse af relevante teorier og mindre empiriske undersøgelser.

Eksempler på emner, som de studerende vil beskæftige sig kan være digitale fællesskaber og sociale netværk; selvfremstilling på internettet; betydning af mobile medier til koordinering; brug af blogs til forskellige kommunikative formål; forholdet mellem offentlige og intime rum ved brug af digitale medier; digitale rettigheder; brugergenereret indhold. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser og vejledning

Obligatoriske aktivititer:Aflevering af mindre skriftlig opgave i kursets første halvdel; aktiv deltagelse i projektpræsentation og opponering (seminar) i kursets anden halvdel. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

C1: skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Stine Gotved Lektor(ITU) Kursusansvarlig 100
Thomas Gjedde-Nielsen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Christina Tausbo Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Cecilie Kruse Bøggild Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 10.00-11.50 Forelæsning ITU Aud 2
Torsdag 12.00-13.50 Øvelser ITU 3A12-14, 3A18, 3A54

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2013-12-11 No later than 2pm Skriftlige arbejder ITU Student Affairs and Programmes, wing 3D