IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektarbejde og kommunikation II 
Kursusnavn (engelsk):Project Work and Communication II 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://blog.itu.dk/BPAK-I-E2013/ 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, email og bruge en web-browser. 
Læringsmål:Efter kurset skal du kunne...:

[Gruppe- og projekt-arbejde]:
 • skrive en teknisk projektrapport og gøre rede for indhold og form.
 • beskrive og reflektere over metoder til at arbejde effektivt i grupper
 • beskrive og reflektere over begrebet 'problemorienteret projektarbejde'

  [Formidling og kommunikation]:
 • anvende teori med henblik på at afholde et mundtligt oplæg om et fagligt emne over for en kendt målgruppe [!];
 • disponere stoffet, så de centrale pointer formidles klart og tydeligt samt redegøre for den valgte disposition;
 • tale til målgruppen og anvende relevante sproglige virkemidler på en situationstilpasset og hensigtsmæssig måde;
 • beskrive stemmebrugens og kropssprogets effekt i mundtlig formidling;
 • analysere egen non-verbal fremstilling;
 • redegøre for styrker og svagheder i en tale samt for den overordnede argumentation og de konkrete metodiske valg, som er foretaget;
 • redegøre for argumentationsteori og analysere egne argumenter; samt
 • anvende metoder til at give kritik og feedback og beskrive teknikker til dette. 
 • Fagligt indhold:
 • Gruppe- og projekt-arbejde + skrivning af tekniske rapporter: gruppebegrebet, normer, konfliktresolution, gruppe-typer, personligheds-typer, roller, organisering af arbejdet, arbejdsdokumenter
 • Formidling og kommunikation: dispositionsteknik; sproglige virkemidler; stemmebrug og kropssprog; argumentationsteori; feedback teknikker; målgruppeanalyse; situationelle faktorer

  ----
  Information om studiestruktur
  Dette kursus indgår på første semster på bacheloruddannelsen i softwareudvikling.
  Se studieforløbet beskrevet her:
  Bachelor softwareudvikling  
 • Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

  12 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser, masterclasses, øvelser, gruppearbejde og vejledning.
  Undervisningen finder sted 9.00-12.45 

  Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
  There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
  Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

  Mundtlig eksamen har en varighed på 20 minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).  

  Litteratur udover forskningsartikler:- Grundbog: "Pocket Book of Technical Writing for Engineers and Scientists". Third ed. (2008)
  Leo Finkelstein. McGraw Hill.
  - Kompendier til hhv. projekt og kommunikation. 
   
  Undervisere
  Følgende personer underviser på kurset:
  NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
  Mathias Gruttner Ekstern lektor(ITU) Underviser 50
  Anne Hatting Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 50

  Afholdelse (tid og sted)
  Kurset afholdes på følgende tid og sted:
  UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
  Mandag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 2A52
  Mandag 10.00-11.50 Forelæsning ITU 2A52
  Mandag 12.00-13.50 Øvelser ITU 2A52

  Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
  EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
  2013-12-11 No later than 2PM Skriftlige arbejder ITU Student Affairs and Program (wing 3D)
  2014-01-14 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 3A18, 3A08
  2014-01-15 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 3A18, 3A08
  2014-01-16 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 3A18, 3A08