IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Design til digitale kommunikationsplatforme II 
Kursusnavn (engelsk):Design for Digital Communication Platforms II 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:10,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:NB: Dette kursus er kun for studerende, der er optaget på kandidatuddannelsen i Digital design og kommunikation.

Det forventes, at man er fortrolig med brugen af computer og med at færdes på internettet.

Der stilles ikke krav om formelle forudsætninger, men kendskab til et billedbehandlingsprogram (f.eks. Photoshop) vil være en fordel. Studerende, der er mindre vant til computer og internettet, kan påregne ekstra tid til øvelserne.

Der bliver undervist på dansk og grundbogen er på engelsk. De studerende kan lave deres opgaver på dansk og eksamineres også på dansk, men skal kunne forstå og kommunikere på engelsk. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

Producere interaktive digitale produkter til digitale kommunikationsplatforme i et struktureret og kreativt design. Inddrage grundlæggende usability og userexperience begreber samt målgruppekendskab i udviklingen af interaktive digitale produkter.

Argumentere for deres løsninger i forhold til praktiske og teoretiske aspekter af samspillet mellem teknik, form og indhold i produkter til digitale platforme.

Omsætte elementære digitale designprincipper til praksis bl.a. ved at arbejde med digitale designopgaver i et billedbehandlingsværktøj (f.eks Photoshop).

Beherske grundlæggende værktøjer og teknikker til fremstilling af frontendløsninger i HTML5, CSS og jQuery.

Reflektere og perspektivere egen designløsning i forhold til lignende løsninger og situationer. 
Fagligt indhold:Kursets målsætning er, at den studerende bliver i stand til at udvikle interaktive digitale kommunikationsløsninger til skærmvisning på mobile og statiske platforme, både hvad angår indhold, design og implementering.

Kurset giver en indføring i internettet som et medie, der muliggør både tekstlig, visuel og auditiv kommunikation. Både kommunikation og visuelleæstetiske oplevelser skal designes, og kurset vil lægge vægt på, at de studerende bliver i stand til at designe kommunikation og visuelle oplevelser på nettet.

Den studerende vil i forbindelse med eksamensprojektet udarbejde en interaktiv prototype, eksempelvis et website eller en applikation til smartphones og tablets.
Ved forelæsningerne gives en introduktion til emner som mediets historie og væsen, tekstformidling i digitale løsninger, crossmedia kommunikation, udviklingsmetoder, designteori og elementære digitale designprincipper, informationsarkitektur, målgruppeforståelse, brugervenlighed, userexperience, og sociale medier.

Øvelserne vil sætte den studerende i stand til at fremstille digitale produkter ved brug af HTML5, CSS og jQuery. Desuden introduceres og arbejdes der med Photoshop.

I vurderingen af den afsluttende opgave lægges der vægt på kendskab til
kommunikationsstrategier på digitale kommunikationsplatforme, mulige tekniske løsninger, funktionalitet, indhold, design og evnen til teoretiskpraktisk refleksion over samspillet mellem teknik, form og indhold. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning, der består af lektioner og øvelser. Øvelseslektionerne inkluderer ”hands-on” øvelser og hjemme opgaver. Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

Obligatoriske aktivititer:De obligatoriske aktiviteter (datoer annonceres på kursusbloggen/hjemmesiden):
I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen.

Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Sammen med de skriftlige arbejder afleveres en interaktiv prototype af
kommunikationsløsningen.

Halvvejs gennem eksamensprojektarbejdet bliver grupperne stillet opgaven at implementere ét af tre benspænd, der indtil da ikke er de studerende bekendt.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der vil blive produceret et kompendium til kurset, som det forudsættes at deltagerne køber.

De studerende kan med fordel købe grundbogen:
Jennifer Niederst Robbins (2012): Learning Web Design, 4th Edition A
Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics, O'Reilly Media Inc.

Formats:
Print Ebook Safari Books Online
Print: August 2012 Ebook: August 2012
Print ISBN:9781449319274
| ISBN 10:1449319270
Ebook ISBN:9781449337537
| ISBN 10:1449337538

Derudover anvendes Web Style Guide: http://webstyleguide.com samt andre online og frit tilgængelige ressourcer. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Brian Everitt Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 100
Brennan Young Ekstern lektor(ITU) Underviser 0
Kenny Marek Møller Ekstern lektor(ITU) Underviser 0
Jeppe Stockmar Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Atli Brix Kamban Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Signe Stoholm Sørensen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Anne Cathrine Fallesen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Torsdag 16.00-17.50 Forelæsning ITU Aud 4
Torsdag 18.00-19.50 Øvelser ITU Aud 4, 3A52PC, 3A50PC, 4A56PC

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2013-12-11 No later than 2PM Skriftlige arbejder ITU Student Affairs and Program (wing 3D)