IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende grafisk design hold 2 
Kursusnavn (engelsk):Basic Graphic Design - group 2 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:30 
Formelle forudsætninger:For at få udbytte af kurset, er det vigtigt, at du har rutine i brugen af Adobe-programmerne: Acrobat, Photoshop, Illustrator og InDesign eller tilsvarende. Opgaver vil skulle afleveres i pdf- og jpg-format.

Bemærk, at kendskab til programmerne forudsættes i undervisningen - der undervises ikke i de enkelte programmer.

Anvendelseserfaringen kan være opnået gennem brug af programmerne, f.eks. via IT-Universitetets kurser Medier og kommunikation og Webdesign og webkommunikation .

Programmerne Acrobat, Photoshop, Illustrator og InDesign findes på IT-Universitetet og alle studerende kan anvende disse programmer uden for den planlagte undervisning.
----- 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Definere farver ud fra forskellige farvesystemer (RGB & CMYK), reproducere farver i andet farvesystem og opliste symbolværdier for farver.

- Identificere og klassificere skrifttyper, vurdere og argumentere for valg af skrifttyper samt organisere tekst ud fra typografiske parametre (type, størrelse, skydning og garniture).

- Definere og begrunde opløsning for brug af billeder (illustrationer) samt benævne og udarbejde forskellige typer illustrationer til digitale medier.

- Genkende og redegøre for grundlæggende principper i visuel kommunikation samt udvikle grafisk design ud fra disse grundlæggende principper.

- Analysere og diskutere en grafisk komposition i forhold til fx form, farve og størrelser for de anvendte elementer.

- Karakterisere og forklare elementer i en visuel identitet, klassificere virksomhedsnavne samt anvende metode til at udvikle en visuel identitet ud fra grundlæggende principper.

- Planlægge samt anvende metode og teori til at udvikle et koncept for et webdesign.

- Analysere og vurdere navigation på et website.

- Planlægge og udvikle et tværmedielt koncept (til fx kampagner) til forskellige (analoge og digitale) medier. 
Fagligt indhold:Kurset er et introducerende konstruktionskursus. Der vil være fokus på en grundlæggende tilgang til grafisk design. Det handler om at kunne redegøre og karakterisere visuel kommunikation og analysere og vurdere grafisk design og digitale brugergrænseflader for at udvikle optimerede løsninger.

Digitale brugergrænsefladers er afhængig af et velgennemarbejdet grafisk design – den visuelle udformning og det funktionelle navigationsdesign.

Kurset introducerer grafiske grundprincipper og begreber, der giver forståelse for visuel kommunikation. Introduktionen sker via gennemgang og opgaver i:
- Farve: forståelse for farvesystemer, deres anvendelse og værdi
- Typografi: forståelse og behandling af typografiske virkemidler og deres funktion.
- Illustration (billeder og figurer): forståelse af forskellige illustrationstypers karakter og kommunikative funktion.
- Komposition: at bestemme den passende sammensætning af visuelle elementer ud fra bl.a. grundprincipper om komposition.

Herudover vil der være udvikling af visuel identitet, interaktiv markedsføring samt webdesign med analyse af eksisterende websites samt udvikling af nye. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Der er 14 kursusgange. Forelæsning og øvelse vil være slået sammen til én enhed, som består af undervisning, praktisk øvelse, præsentation og diskussion. Kursusgangene vil således ikke være delt op i 2 timer separat forelæsning + 2 timers separat øvelse.

Sammensætningen af undervisning, øvelse osv. vil variere fra kursusgang til kursusgang, og det forventes, at de studerende er tilstede samt deltager ved hele kursusgangen.

Udbytte på dette kursus handler i høj grad om at se, redegøre, forklare, diskutere og vurdere i et fysisk forum – både i forhold til den studerendes egne opgaver, men i høj grad også de medstuderendes opgaver. Deltagelse og kritik er således en stor del af kurset.

De sidste uger af kurset vil der blive stillet en opgave, som danner udgangspunkt for eksamen. Der vil blive afsat tid til selvstændigt arbejde og vejledning for denne opgave.

-----

Skemaoplysninger:
Se hvordan undervisningen er tilrettelagt her:

Skemaoplysningerne vil være tilgængelige fra kort før semesterstart. 

Obligatoriske aktivititer:I løbet af kurset vil der blive stillet 10 opgaver, hvoraf minimum 8 opgaver skal godkendes for, at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

Hver opgave vil bestå af en praktisk og en teoretisk del, som hver især skal godkendes. Den praktiske del vil være en visuel opgave, og den teoretiske del vil som udgangspunkt være en skriftlig opgave på optil 5 sider.

Den studerende kan dog i stedet vælge at deltage ved præsentation og diskussion på den pågældende kursusgang, hvilket vil tælle som ”godkendt” for den teoretiske del.

Opgaverne skal løses individuelt.
Samtlige obligatoriske opgaver skal være afleveret til godkendelse senest
mandag 25. november 2013 kl. 15.00 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Eksamen er individuel og varer 40 minutter. De studerende har en individuel aflevering.

Eksamen er opdelt i 3 dele:
- en skriftlig del (8 siders aflevering, hvor de studerende skal forklare deres løsning)
- en visuel del (en aflevering, hvor de studerende skal vise deres konstruktion/produkt)
- mundtlig del (hvor de studerende skal starte med et 5 minutters oplæg, hvor de præsenterer noget nyt, som ikke er præsenteret i én af de to afleveringer, og herefter diskuteres oplægget, den skriftlige del og den mundtlige del. Der stilles desuden generelle spørgsmål i forhold til kursets pensum).


I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.


Mundtlig eksamen varer 40 minutter per eksaminand (inkl. evt. gruppepræsentation).  

Litteratur udover forskningsartikler:Litteraturen omfatter 3 grundbøger:

1.
Birkvig, Henrik & Pedersen, Kim (2012):
Grundbog i grafisk design
Grafisk Litteratur, DK

2.
Wisler-Poulsen, Ian (2005):
Hvad er meningen med Virksomhedens logo?
Grafisk Litteratur, DK

3. (2 muligheder) enten:

Wisler-Poulsen, Ian (2012):
20 Designprincipper
Grafisk litteratur, DK
eller:

Lidwell, William; Holden, Kritina & Butler, Jill (2010):
Universal Principles of Design
Rockport, USA 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Ian Wisler-Poulsen Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 100
Jeanette Bøgelund Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 2A14
Onsdag 10.00-11.50 Øvelser ITU 2A14

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2013-12-11 No later than 2PM Skriftlige arbejder ITU Student Affairs and Program (wing 3D)
2014-01-02 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 4A22
2014-01-03 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 4A22
2014-01-06 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 4A22