IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Videnskabelige metoder og IT-forståelse 
Kursusnavn (engelsk):Scientific Methods and IT Understanding 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:5,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:140 
Maks. antal deltagere:140 
Formelle forudsætninger:NB: Dette kursus er kun for studerende, der er optaget på kandidatuddannelsen i Digital design og kommunikation. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• diskutere anvendelse og betydning af begreber, metoder, redskaber, programmer og indenfor IT som det anvendes på uddannelsen Digital design og kommunikation.
• omsætte teoretisk, analytisk, metodisk viden i praksis i form af et projekt, der repræsenterer de faglige områder på første semester af uddannelsen Digital design og kommunikation. 
Fagligt indhold:Fokus for dette undervisningsforløb er at give studerende, der starter på Digital Design og Kommunikation (DDK) et fælles udgangspunkt for forståelse af uddannelsens faglige grundlag, terminologi, videnskabelige traditioner og forståelse af informationsteknologi. DDK studerende kommer fra mere end 30 forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og samarbejdet mellem forskellige fagligheder er en styrke gennem hele uddannelsen. Samtidig er det vigtigt at kunne fokusere på DDKs faglighed og at have en fælles forståelse for denne udover den faglige diversitet. Derfor indgår dette obligatoriske forløb, der er obligatorisk for alle DDK studerende på første semester uanset baggrund, i uddannelsen. Forløbet består indledningsvis af to forelæsningsrækker i henholdsvis Videnskabelige metoder og IT-forståelse, der skal give de studerende et teoretisk og analytisk udgangspunkt for studierne på DDK. Forløbet afsluttes med en semesterworkshop, hvor viden fra første semester samt tidligere faglige baggrund, kan afprøves i praksis. 
Læringsaktiviteter:

Kurset består af tre elementer: to forelæsningsrækker, der kører parallelt de første fire uger i semestret samt en afsluttende semesterworkshop. Forelæsningsrækkerne afholdes af en række ITU-undervisere.
Forelæsningerne varer to timer og der er ikke øvelsestimer i forbindelse med forløbet. Semesterworkshoppen forløber over fire dage, hvor de studerende i grupper, der nedsættes af underviserne skal løse følgende: identifikation af et relevant, digitalt medie- og kommunikationsproblem, identifikation af en designorienteret løsning, udarbejdelse af en teknisk løsning, samt præsentation af løsningen for holdet og underviserne. Underviserne udleverer ved workshoppens start en beskrivelse af, hvad der kræves indenfor de tre nævnte områder: problem, design, praktisk løsning samt præsentation, for at få godkendt projektet. 

Obligatoriske aktivititer:I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen. og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

De obligatoriske aktiviteter udgøres af mindst 75% fremmøde til forelæsningerne i hhv. Videnskabelige metoder og IT-forståelse.

Deltagelse i de obligatoriske aktiviteter skal opfyldes for at kunne blive indstillet til eksamen i Tværfaglig semesterworkshop, der gennemføres som en obligatorisk aktivitet 2.-3. januar og 6.-7. januar 2014. For at bestå Tværfaglig semesterworkshop kræves et fremmøde på mindst 75 % samt aktiv deltagelse i præsentation af den udarbejdede løsning.

Submission/completion of mandatory activities before xxx 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), Bestået/ikke bestået, Intern censur

I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen. og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

De obligatoriske aktiviteter udgøres af mindst 75% fremmøde til forelæsningerne i hhv. Videnskabelige metoder og IT-forståelse.

Deltagelse i de obligatoriske aktiviteter skal opfyldes for at kunne blive indstillet til eksamen i Tværfaglig semesterworkshop, der gennemføres som en obligatorisk aktivitet 2.-3. januar og 6.-7. januar 2013. For at bestå Tværfaglig semesterworkshop kræves et fremmøde på mindst 75 % samt deltagelse i præsentation af den udarbejdede løsning.

Submission/completion of mandatory activities before xxx  

Litteratur udover forskningsartikler:
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Gitte Bang Stald Lektor(ITU) Kursusansvarlig 100

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Onsdag 10.00-11.50 Forelæsning ITU Aud 1
Fredag 08.00-09.50 Forelæsning ITU Aud 1

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2013-12-16 Tidspunkt oplyses senere Se: Eksamensform - yderligere oplysninger ITU Student Affairs and Program (wing 3D)