IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):IT Service Management 
Kursusnavn (engelsk):IT Service Management 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Det er ikke en forudsætning, men en hjælp hvis du kender til teori eller
praksis for sammenhænge mellem forretning og it. Et kursus som indeholder
elementer af dette er Business IT Alignment. Dette kursus er ikke et krav,
men en anbefaling. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

  • Definere it-service forretningsmæssigt og kunne forholde sig kritisk til forskellige måder til at styre porteføljer af services.
  • Udforme et servicekatalog og anvende det til indgåelse og styring af serviceaftaler med målbare ydelser.
  • Beskrive forskellige best practices for styring af frembringelse, overdragelse og drift af it-ydelser og kunne forholde sig kritisk til disse.
  • Beskrive de forskellige processer til styring af serviceniveau og økonomi og kunne gøre brug af disse som rammer for styring af drift og service.
  • Redegøre for de forskellige serviceprocesser, leveranceprocesser og kontrolprocesser for drift og service og kunne forestå den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af disse processer i praksis.
  • Identificere de forskellige former for outsourcing af drift og service, kunne redegøre for deres fordele og ulemper og kunne vælge en hensigtsmæssig form i en given situation.
  • Anvende forskellige metoder til organisatorisk implementering og forbedring af drifts- og serviceprocesserne. 
Fagligt indhold:På kurset lærer du at forholde dig til en række principper og metoder til at
styre kundernes og brugernes forventninger til it-ydelser samt den
operationelle og taktiske frembringelse, overdragelse og drift af
it-ydelserne i henhold til forventningerne.

Kursets omdrejningspunkt er at optimere udbyttet af it-ydelserne i praksis.

It service management-aktiviteterne lægger i de fleste organisationer beslag
på langt over halvdelen af de samlede it-omkostninger. Det er derfor
essentielt at kunne styre service management-praksisserne for at sikre de
rigtige ydelser til den rette pris og kvalitet.

Som it-leder er det derfor din opgave at medvirke til at etablere og løbende
udvikle og forbedre drifts- og serviceprocesserne.

Kurset indledes med et simulationsspil, der giver dig indblik i de
problemstillinger og sammenhænge, der ofte er forbundet med service
management-processerne.

Under de efterfølgende lektioner bliver du introduceret til de centrale
service management-praksisser og stifter også i praksis bekendtskab med
processerne i form af 5 små specifikke cases, virksomhedsbesøg og
gæsteforelæsere. De 5 cases danner grundlag for eksamen. 
Læringsaktiviteter:

På kurset indgår fem individuelle afleveringsopgaver, virksomhedsbesøg og simulationsspil.

Undervisningen finder sted på følgende dage::
Fredag 13.09.13
Lørdag 28.09.13
Fredag 11.10.13
Lørdag 26.10.13
Fredag 08.11.13
Lørdag 23.11.13
Fredag 06.12.13


alle dage 9 - 17 

Obligatoriske aktivititer:I dette kursus skal de studerende gennemføre obligatoriske aktiviteter (fx deltagelse, opgaver, øvelser, fremlæggelser, produktioner), som skal opfyldes for at blive indstillet til eksamen og evt. for at kunne aflevere skriftlig arbejde til eksamen. Hvis aktiviteterne ikke gennemføres annulleres tilmeldingen til eksamen.

De obligatoriske aktiviteter (datoer annonseres på kursusbloggen/-hjemmesiden):
* 5 individuelle caseopgaver
 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Eksamen varer 30 minutter inklusiv votering.
 

Litteratur udover forskningsartikler:Nissen, Christian F. [2011] Passing your ITIL
Foundation Exam,3rd edition, London: TSO, ISBN 9780113313556

Rentzhog, Olof [2000] Procesorientering. Et grundlag for moderne virksomhedsstyring, København: Studenterlitteratur, ISBN 91 44 01274 8

ITIL V3 Glossary [2011] - http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=1180&sID=242 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Peter Vestergaard Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 50
Ulla Mai-Brit Koch Zeeberg Ekstern lektor(ITU) Underviser 50

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Fredag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 4A58 ekstra fra 9-12,14-17
Fredag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 4A22 kl.9-17 fredag
Lørdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 2A12 kl.9-17 lørdag

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2014-01-20 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 3A12/3A14
2014-01-21 contact course manager Mundtlig eksamen ITU 3A12/3A14