IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):T6 It-sikkerhed 
Kursusnavn (engelsk):T6 IT-Security 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:20 
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:25 
Formelle forudsætninger:Der er ikke formelle krav til at kunne deltage i kurset, men studerende uden teknisk baggrund må påregne en del hjemmearbejde i starten af kurset. Det er en fordel, hvis den studerende har kendskab til TCP/IP networking.

Kurset henvender sig også til enkeltfagsstuderende, som har tilstrækkelig praksiserfaring med forretning og it. 
Læringsmål:Den studerende skal efter kurset kunne:
• redegøre for de vigtigste problemstillinger inden for it-sikkerhed
• forklare, analysere og sammenligne vigtige sikkerhedsteknologier
• vurdere trusler, sårbarheder, sikkerhedsrisici og modmidler i et it-system
• reflektere over benyttede metoder og teknikkers anvendelighed i praksis
• søge efter faglige oplysninger, fx. videnskabeligt/teknisk litteratur, rapporter, specifikationer og anvende den fundne information i relation til det skriftlige miniprojekt.

I forbindelse med miniprojektet skal den studerende specielt
• enten risikoanalysere en given case/organisation
• eller analysere en given ny sikkerhedsteknologi/sikkerhedsproblematik. 
Fagligt indhold:IT-sikkerhed er en væsentlig faktor i vores samfund. Det er en forudsætning for digital forvaltning, business, og virksomheders konkurrencekraft. Det er et bredt fagområde, der dækker lige fra hård teknologi til psykologi. Kurset giver den studerende en god indsigt i fagets mange facetter.

Blandt kursusemnerne kan nævnes:
• Psykologi og sikkerhed
• OpenID og andre former for autentificering
• Kryptografi
• NemID, digital underskrift og Public Key Infrastructure
• Malware, cybertruslen og Denial of Service angreb
• Virtualisering og cloud computing
• Netværkssikkerhed
• Sikkerhed i trådløse net
• Risikoanalyse og management
• Sikkerhedsstandarder

Den afsluttende eksamen er baseret på miniprojekt, hvor den studerende kan gå i dybden med et selvvalgt emne inden for fagområdet. Kurset skaber en god platform for en senere CISSP certificering.

Kursets hjemmeside: http://athene.nw3.dk/It-sikkerhed-E2013.htm 
Læringsaktiviteter:12 forelæsninger + lejlighedsvis øvelser i forbindelse med undervisningen

Forelæsningerne er traditionelle forelæsninger baseret på powerpoint og tavle. Powerpoint præsensationerne kan downloades fra kursets hjemmeside. Det anbefales at tage korte noter under forelæsningerne for at fastholde det essentielle budskab.

Der vil være lejlighedsvise øvelser og enkelte prøver.

Der planlægges gæsteforelæsninger

Miniprojektet udarbejdes individuelt eller i gruppe. Et miniprojekt bør fylde ca. 13 sider per studerende. Emnet vælges frit inden for kurset rammer. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Det skriftlige arbejde (miniprojektet) danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination. Eksaminationen indledes med et oplæg af den studerende, svarende til 1/3 af tiden. Derefter eksamineres der i hele kursets pensum.
Eksamens varighed er 30min.

Karakteren gives ud fra en samlet vurdering af den mundtlige og skriftlige præstation.  

Litteratur udover forskningsartikler:Computer Security: Principles and Practices: International Edition, 2/E.
Pearson Higher Education. ISBN-13: 9780273764496.
Published: 17 Jan 2012.Lærebogen suppleres med internetartikler + noter 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Freddie Drewsen Ekstern lektor(HHK) Kursusansvarlig 100

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Tirsdag 08.00-09.50 Forelæsning ITU 4A22
Tirsdag 10.00-11.50 Øvelser ITU 4A56PC

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2013-11-20 No later than 2PM Skriftlige arbejder ITU Study Affairs and Programmes
2014-01-03 contact course manager Mundtlig eksamen ITU Aud. 4