IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge om IT-ledelse 
Kursusnavn (engelsk):Project Cluster: IT Leadership and Management 
Semester:Efterår 2013 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:40 
Maks. antal deltagere:284 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Målet er at videreudvikle deltagerens evne til at arbejde selvstændigt med en kompleks problemstilling indenfor IT-ledelse. 
Fagligt indhold:En projektklynge er et deltagerdrevent læringsforløb af projektkarakter, men med visse studieaktiviter på tværs af projekter, for eksempel gæsteforelæsninger og diverse undervisningsforløb.

I projektklyngen tilbydes et antal spændende specialiserede projekter, bl.a. i samarbejde med en række eksterne partnere, bl.a. SAP og MEGA.

Projektklyngen kan også bruges som en over-/tilbygning på andre kurser, eller til at arbejde med helt nye emner indenfor alle tre faglige spor på Master i IT-ledelse: Strategi & Arkitektur, Projekt- og programledelse, samt Drift & Anskaffelse.

Interesserede kan læse mere på http://projekt.itue.dk 
Læringsaktiviteter:Projektklynge

Projektklynge
Afhængig af antallet deltagere og deres interesser sammensættes ’pakker’ med spændende læringstilbud og relevante undervisere. Deltagerne opfordres til at arbejde i grupper, men individuelle projekter er også velkomne. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

.  

Litteratur udover forskningsartikler:Aftales i projektklyngen. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
John Gøtze Videnskabelig assistent(ITU) Kursusansvarlig 100

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2013-12-16 No later than 2PM Skriftlige arbejder ITU Student Affairs and Program (wing 3D)