IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):User Experience 
Kursusnavn (engelsk):User Experience 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:90 
Formelle forudsætninger:It på brugerniveau (incl. Excel basiskundskab) 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

- Redegøre for væsentlige usability-principper og kunne identificere problemstillinger for brugere af IT-produkter i relation til disse.

- Udvælge og anvende metoder til kvalificering og evaluering af IT-produkters brugervenlighed.

- Redegøre for problemstillinger og fejlkilder i relation til planlægning, udførelse og evaluering af udvalgte usability-relaterede metoder. 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Kurset introducerer de studerende til teori, principper og praksis indenfor usability, med udgangspunkt i de fagområder usability traditionelt relaterer til: Human-computer Interaktion, interaktionsdesign, psykologi, human factors, Informationsarkitektur, målgruppeanalyse og etnografi.
Dertil trækker kurset på emner fra områder som webdesign, softwareudvikling og projektledelse.

Kurset introducerer ligeledes en række centrale metoder som kan anvendes indenfor arbejdet med at kvalitetssikre brugervenlighed i IT-produktion. Det gælder både metoder til dataindsamling og analyse, til designprocesser og til evaluering af usability generelt.


Teori og praksis samles under en forståelse af usability-processers relation til organisationers digitale strategi og kurset vil sætte de studerende i stand til at opstille operationelle usabilitymål, samt at kunne kvalificere graden af indfrielsen af disse.

Formidling af usability undersøgelser vil blive trænet i praksis gennem udarbejdelse af en usability rapport (gruppebaseret) der sammenfatter resultaterne af de enkelte test der udføres som en del af de metode-fokuserede kursusøvelser. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Forelæsninger og oplæg fra studerende. Øvelsesdelen vil foregår i grupper af 5-6 deltagere. Hver gruppe vælger et website, der bruges som udgangspunkt. Øvelser er eksempelvis kortsortering, brugertest, ekspertvurdering, tilgængelighedstest, spørgeskemaundersøgelser, A/B-test og analyse af øjenbevægelser.

Kurset afsluttes med en samlet gruppe-rapport, som de studerende til eksamen først fremlægger i deres gruppe og derefter uddyber og diskuterer individuelt. 

Obligatoriske aktivititer:Der afleveres en obligatorisk skriftlig opgave udformet som en usability for-undersøgelse. Opgaven skal være på max 15 sider (2400 anslag pr. side) plus tabeller figurer og andet. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Varighed af eksamen er 20 min. pr. studerende inkl. vurdering og feedback samt evt. gruppepræsentation.  

Litteratur udover forskningsartikler:Tullis & Albert: Measuring the User Experience. Morgan Kaufmann; 2nd Revised edition edition 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Rune Nørager Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 65
Janus Askø Madsen Ekstern lektor(ITU) Underviser 35
Jeppe Schaumburg Jensen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Morten Jonassen Undervisningsassistent(ITU) Underviser 0
Anne Reinhard Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Soffi Aissatu Ernst Mbenga Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0