IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Avanceret projektledelse 
Kursusnavn (engelsk):Advanced Project Management 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Master i It-ledelse (itl) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Dette kursus er ikke åbent for bachelorstuderende 
Læringsmål:Efter kurset forventes det, at den studerende kan:

1. Anvende de i kurset gennemgåede teorier, metoder og teknikker til konkrete projekter og virksomheder på en hensigtsmæssig måde

2. Reflektere over anvendelsen af kursets teorier, metoder og teknikker med baggrund i en eller flere konkrete projekter / virksomheder

3. Sammenligne forskellige teorier, metoder og teknikker - og for et konkret projekt / en konkret organisation kunne argumentere for hvilke der bør anvendes hvornår

4. Generalisere den situationsbestemte anvendelse af de i kurset gennemgåede teorier, metoder og teknikker ud fra en eller flere konkrete virksomheds-cases 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Kurset har til formål at udbygge de studerendes viden om centrale teorier, modeller og teknikker i relation til it-projektledelse. Kursets gennemgang af teori, de studerendes it-projektarbejde i egen virksomhed, samt inddragelse af gæster, skal give de studerende en omfattende og dybtgående forståelse for it-projektledelsesteori og praktisk it-projektledelse.

Et kursus om avanceret it-projektledelse bliver let meget teoretisk. Derfor vil en væsentlig del af kurset tage udgangspunkt i arbejde med modeller og teorier i de virksomheder hvor deltagerne arbejder. Man kan dog godt deltage i kurset uden at arbejde i it-projekter til dagligt. Men så kræver kursets form, at man selv finder en konkret virksomhed hvor man kan følge et eller flere it-projekter.

Kurset kaldes ”avanceret” fordi deltagerne forudsættes (forud for kurset) at have viden om grundlæggende it-projektledelse, især de værktøjer og teknikker man benytter til projektinitiering, beskrivelse af scope, estimering, planlægning, opfølgning, risikostyring samt evaluering af afsluttede projekter. Denne viden kan du have fra praksis eller fra at have gennemført et introducerende kursus i it-projektledelse. 
Læringsaktiviteter:

To weekender hvor en række udvalgte emner præsenteres, og der arbejdes med teori og modeller på deltagernes egne cases

Der dannes en række grupper den første undervisningsdag. Hver gruppe anvender og afprøver fagets teori, metoder og modeller på egne igangværende eller netop afsluttede projekter.

Anvendelse og afprøvning dokumenteres i en skriftlig eksamensrapport, hvor deltagerne hver især skriver om et emne. Gruppens beskrivelse af projekter indgår som bilag til alle individuelle skriftlige eksamensrapporter. 

Obligatoriske aktivititer:Deltagelse i gruppearbejde de to weekender med undervisning, samt mellem de to weekender. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam)

Skriftlig eksamensrapport, der bedømmes efter 7-trin skalaen

Anvendelse og afprøvning dokumenteres i en skriftlig eksamensrapport, hvor deltagerne hver især skriver om et emne. Gruppens beskrivelse af projekter indgår som bilag til alle individuelle skriftlige eksamensrapporter.  

Litteratur udover forskningsartikler:Trine Commisso & Jan Pries-Heje (2011). Optimer dit projektteam. Samfundslitteratur. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Jan Pries-Heje Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 100