IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Sourcing og globalt samarbejde 
Kursusnavn (engelsk):Sourcing and Global Cooperation 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Master i It-ledelse (itl) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Dette kursus er ikke åbent for bachelorstuderende 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• Forholde sig til og begrunde valg af forskellige sourcing arrangementer
• Redegøre for relevante muligheder, udfordringer og organisatoriske aspekter ved forskellige sourcing arrangementer
• Identificere de kulturelle aspekter og udfordringer ved forskellige sourcing arrangementer – såvel udfordringer knyttet til såvel interorganisatorisk aspekter som til aspekter i et globaliseret perspektiv
• Forholde sig til læring og vidensdeling i eksisterende sourcing arrangementer
• Redegør for de ledelsesmæssige og samarbejdsmæssige udfordringer der er ved distribueret arbejde og arbejdsrelationer. 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Kurset beskæftiger sig med sourcing og forskellige type af sourcing arrangementer – og om hvorledes disse ledelses, organiseres og hvordan samarbejde i en distribueret og ofte kulturel forskellig kontekst kan etableres og vedligeholdes.

Herunder vil de studerende:


• Få kendskab til relevante it-sourcing arrangementer indenfor it-ledelse
• Arbejde med at identificerer organisatoriske, forretningsmæssige og teknologiske problemstillinger i forhold til it-sourcing og distribueret arbejde
• Arbejde med egen case(s) og erfaringer med it-sourcing, med henblik på at finde litteratur om og/eller til belysning af emnet (som præsenteres for medstuderende)
• Få kendskab til kulturelle aspekter i it-sourcing arbejdet og praksis
• Få kendskab til hvordan forandringer og vidensdeling i ledes i it-sourcing arrangementer
• Få kendskab til hvordan distribuereret samarbejde kan ledes 
Læringsaktiviteter:

Faget gennemføres som en seminarrække – af fire seminarer, hvor der indgår selvstudie, foredrag, litteratur og case præsentationer, gruppediskussioner og hjemmeopgaver.

Hvert seminar afvikles over en dag fra kl. 9.00 – 17.00, hvor der veksles mellem underviseres indlæg og plenum og/eller gruppediskussioner.

Efterår 2015 som valgfag på Master ILM

Seminarierne afvikles følgende dage alle fra 9.00 – 17.00:

Kick-off fredag den 21.8.2015 kl. 9.00 – 11.00
Fredag den 11.9. kl. 9.00 – 17.00
Tirsdag den 6.10. kl. 9.00 17.00
Tirsdag den 10.11. kl. 9.00 – 17.00
Tirsdag den 8.12. kl. 9.00 – 17.00 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam)

Eksamen afvikles som en skriftelig eksamen uden censur efter 7-trins-skalaen.

Ved sidste seminar udleveres et opgavesæt med et større antal opgaver samt en obligatorisk opgave. Den studerende skal frit udvælger 2 opgaver fra opgavesættet som vedkommende ønsker at besvare i eksamensopgaven. Derudover skal den studerende besvare den obligatoriske opgave.
Opgavebesvarelsen laves individuelt.
Den samlede opgave skal have et omgang af 10-15 sider (excl. forside og indholdsfortegnelse), hvor vægtningen forventes at være følgende: 4-6 sider pr. valgt opgave, og 2-3 sider til den obligatoriske opgave.  

Litteratur udover forskningsartikler:Der udarbejdes et kompendium med forskningsartikler/bogkapitler som vil være tilgængeligt via LearnIT 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Lars Rune Christensen Lektor(ITU) Underviser 20
Pernille Kræmmergaard Professor(ITU) Kursusansvarlig 60
Mar Alaranta Lektor(ITU) Underviser 20