IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Forretning og ledelse 
Kursusnavn (engelsk):Business and Management 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:39 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Bemærk, at dette er et introduktionskursus.
-----
Information om studiestruktur
Dette kursus er obligatorisk på masteruddannelsen i It-ledelse og strategi. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

1. Forklare de strategiske omgivelser for en given virksomhed med brug af relevante modeller.
2. Give en begrundet anbefaling om strategi for en given virksomhed ved brug af relevante modeller.
3. Analysere en virksomheds ledelsesmæssige system og organisation fra interessenternes strategiske krav til operationelle mål. Analysen skal redegøre for forskellige typer af mål samt ledelsens evne til at motivere til opfyldelse af mål.
4. Opstille valgmuligheder og begrunde en strategisk beslutning
5. Analysere og redegøre for indholdet af en række øvrige virksomhedsfunktioner samt hvorledes disse praktisk skal indrettes for at understøtte virksomhedens mål.
6. Redegøre for principper inden for offentlig ledelse og kunne analysere en offentlig ledelsessituation, herunder redegøre for forskellene i rammevilkår for offentlig ledelse og ledelse af privat virksomheder 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Målet med dette kursus er at forstå og bidrage til virksomhedens forretning og at anvende fagets teknikker i rollen som leder.
Kurset dækker de fleste hyppigt benyttede modeller for strategi og økonomi inden for både den offentlige og private sektor. Hovedvægten er lagt på analyse, således at den studerende kan indgå i en effektiv dialog med virksomhedens topledelse og kende de dilemmaer, en ledelse altid vil befinde sig i.

Følgende virksomhedsfunktioner gennemgås på kurset:

• Proces ledelse
• Vidensstyring
• Virksomhedskultur
• Kernekompetencer
• Portefølje analyse
• Kvalitetsstyring
• Marketing 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser
De fleste lektioner vil bestå af forelæsning eller arbejde med case opgaver.
Case opgaver vil dels være opgaver designet til at illustrere bestemte problemområder, dels caseopgaver baseret på dagsaktuelle virksomhedssituationer. Gæsteforelæsere kan optræde.


------------------------------------- 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam)

Mundtlig eksamen: 30 minutter per eksaminand (eksklusiv forberedelse på 20 minutter).  

Litteratur udover forskningsartikler:Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes og Duncan Angwin samt Patrick Regnér: Exploring Corporate Strategy, text only/ Text and Cases.

Pearson, seneste edition 10th (2014, ISBN 978-1-292-00255-2 (print og text only) Med Text and cases har printudgaven i samme edition (10) ISBN 978-1-292-00254-5

Disse udgaver kan også fås i PDF og i eText udgaver.

Desuden anvender vi et kompendium i undervisningen. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Jimmy Kevin Pedersen Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 100
Sabrina Abdullah Undervisningsassistent(ITU) Underviser 0