IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Grundlæggende programmering 
Kursusnavn (engelsk):Introductory Programming 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:15,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:90 
Maks. antal deltagere:100 
Formelle forudsætninger:For at følge dette kursus er det en forudsætning, at du kan bruge din computer til tekstbehandling, til email og til at læse fra web. Du skal også kunne installere ny software.
Der kræves ingen programmeringserfaring for at kunne følge dette kursus.
-----
Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i softwareudvikling. 
Læringsmål:Efter kurset og projektarbejdet skal du kunne:
 • ANALYSERE en problemformulering (mhp at KONSTRUERE brugbare, mindre systemer på op til ca. 1000 linjers Java kode); dvs:
 • DESIGNE et system (på baggrund af analysen);
 • IMPLEMENTERE systemet (på baggrund af design);
 • TESTE systemet (inkl. REDEGØRE for om det virker som ønsket samt VURDERE i hvilken grad afprøvningen understøtter en sådan konklusion);
 • PRÆSENTERE systemets formål, opbygning og virkemåde både skriftligt og mundtligt for en relevant målgruppe;
 • ANVENDE basale Java-konstruktioner (jf. kursusindhold); samt
 • FORKLARE basale Java-konstruktioner (jf. kursusindhold) for en IT-professionel målgruppe. 
 • Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

 • Objekt-orienteret analyse, design og implementation.
 • Programmering i Java: klasser, objekter, metoder, felter, variable; simple typer; udtryk, ordrer og erklæringer; valg (if, switch), lazy and/or, gentagelse (for, while); rekursive metoder; Javas klassebiblioteker; collections; arrays; konstruktion af simple brugergrænseflader med Java Swing; statisk vs dynamisk typing; virtual dispatching; brug af generiske typer
 • Klassedesign, virtuelle metoder, abstrakte klasser, interfaces, indkapsling; konstruktion af løkker;
 • Test og dokumentation
 • Design af programløkker, fx illustreret med søgning og sortering. 
 • Læringsaktiviteter:

  15 ugers undervisning bestående af forelæsninger, øvelser, projektarbejde og vejledning.

  De første to tredjedele af semesteret vil undervisningen primært bestå af forelæsninger og øvelser. I den sidste tredjedel af semesteret skal alle studerende lave et programmeringsprojekt. Derfor vil undervisningen gradvis få mere karakter af projektarbejde og vejledning. 

  Obligatoriske aktivititer:4 out of 5 mandatory assignments have to be handed in and approved to be eligible for the exam 
  Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

  Mundtlig eksamen har en varighed på 20 minutter per eksaminand
   

  Litteratur udover forskningsartikler:
 • DJ Barnes og M Kölling: Objects first with Java. A practical introduction using BlueJ. Fifth edition. Pearson Education, 2012. ISBN: ISBN 978-013-283554-1
 • Forskellige ekstra noter, herunder P Sestoft: Udformning af rapporter. 3 sider.
 • Udviklingsmiljø: BlueJ programeditor og Suns Java-implementation (som kan bruges under Windows, MacOS og Linux).
 • Peter Sestoft: Searching and Sorting with Java, 44 sider
   
 •  
  Undervisere
  Følgende personer underviser på kurset:
  NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
  Claus Brabrand Lektor(ITU) Kursusansvarlig 80
  Dan Witzner Hansen Lektor(ITU) Underviser 20
  Emma Arfelt Kock Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
  Simon Malone Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
  Mikkel Angaju Rasmussen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0