IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Udvikling af digitale forretningsmodeller 
Kursusnavn (engelsk):Development of Digital Business Models 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Dette kursus er ikke åbent for bachelorstuderende 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
  • Reflektere og perspektivere ifht. forretningsmodel og business cases og opstille mobile/app baserede forretnings- og løsningsmodeller samt argumentere sammenhængende for disse. Herunder specifikt kunne opstille business case vha "Business Model Canvas" og andre modeller.

  • Udvikle modeller og design af mobile løsninger til løsning af de udvalgte forretningsmål og forretningsprocesser.

  • Analysere og vurdere design og informationsarkitektur samt funktion af konkrete apps og mobile løsninger ifht. forretningsløsninger

  • Forklare og diskutere forskellen på generelle app løsninger til bred/generel anvendelse og Enterprise apps.

  • Identificere forretningsmæssige konsekvenser, i forhold til konkrete business cases, af valget mellem understøttelse af "alle" de større mobile platforme versus strategiske valg med understøttelse af kun én eller få platforme.

  • Identificere og gengive et antal væsentlige brydningspunkter hvor ny teknologi sætter eksisterende virksomheder og modeller under pres og hvor der åbnes op for nye innovative løsninger og forretningsmodeller.

 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Kurset retter sig mod den der skal stå for, eller medvirke til understøttelsen af virksomhedens behov på mobile og digitale platforme. Fx overfor målgrupper som kunder/brugere, samarbejdspartnere eller internt virksomhedsunderstøttende.

En stor del af internetforbruget sker nu via mobiltelefoner og tablets. Det giver helt nye muligheder for både nyhedsmedier, tv-selskaber og forlag – men også for firmaer og organisationer, der kan tilbyde services til kunder, der er undervejs.
Men det kræver også helt ny viden om de særlige brugermønstre og design til små skærme. På kurset får du teori og viden om mobil/tablet-koncepter, indsigt i forskellen mellem løsninger til nettet og apps og ikke mindst indsigt i, hvordan de nye teknologier giver mulighed for nye forretningsmodeller. 
Læringsaktiviteter:

Kurset afvikles som seminarform d. 26. - 27. september samt 31. oktober - 1. november. Begge dage 9 - 18.30.

Du lærer at:

- Udvikle modeller og design af mobile løsninger til løsning af de udvalgte forretningsmål og forretningsprocesser.
- Analysere og vurdere design og informationsarkitektur samt funktion af konkrete apps og mobile løsninger ifht. den konkrete målsætning.
- Analysere og vurdere design og informationsarkitektur til mobil / tabletløsninger
- Identificere forretningsmæssige konsekvenser af brugernes skifte til mobil/tablet 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Eksamensprojekt
De studerende skal til det skriftlige arbejde indenfor kursets ramme vælge en konkret case-story, som f.eks. kan være en af følgende:
• Analyse af brug/udvikling af app ifht. en specifik virksomhed/forretningssituation.
• Detailbeskrivelse af en app til løsning af en specifik forretningsopgave: Beskrivelse af forretningsmodel og valg af fremtræden, funktionalitet og design m.v. i forhold til denne.
• Beskrivelse og analyse af en udvalgt mobil løsning/forretningsmodel der sætter eksisterende forretningsmodeller under pres.
• Virksomhedsunderstøttende App/Mobil løsning - analyse af en eksisterende virksomhedsunderstøttende mobil løsning/app eller udvikling af model for en sådan incl. business model/case.
• Hvis gruppen har et særligt tema/case som ikke egner sig til en virksomhedscase eller som på anden måde afviger fra ovenstående 4 forslag, så kan det fremlægges for underviserne og vil formodentlig blive godkendt.

Projektet udarbejdes i grupper baseret på de studerendes studium af forløbet i et konkret projekt i en virksomhed/organisation eller forslag til en løsning for en virksomhed med fx løsningsmodel og/eller business canvas.

Der er afsat i alt 30 minutter pr. studerende til eksamen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Grundbøger
Udvalgte dele af:
1: W. Chan Kim & Renée Mauborgne, “Blue Ocean Strategy:
How to Create Uncontested Market Space and Make
Competition Irrelevant”.
2: Jay B. Barney & William S. Hesterley, “Strategic
Management and Competitive Advantage”.
3: Clayton Christensen, “The Innovator's Dilemma: The
Revolutionary Book That Will Change the Way You Do
Business”.
Samt det meste af:
Alexander Osterwalder og Yves Pigneur, “Business Model
Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers,
and Challengers”, John Wiley & Sons, 2010, ISBN
978-047087641-1
4: Eric Rise, “The Lean Startup”
5: Kapitler fra Ash Mayrya, “Running Lean”.
Endeligt:
Evt. forskningskompendium med forskningbaserede artikler,
m.m.
Vi anbefaler at man venter til efter første kursusgang med at
købe litteratur til kurset. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Carsten Levin Ekstern lektor(ITU) Underviser 45
Ahmad Ghazawneh Adjunkt(ITU) Kursusansvarlig 55
Ioana Alina Stoica Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0