IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktionsdesign - teori og metode 
Kursusnavn (engelsk):Interactionsdesign - Theory and Method 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Master i it, Interaktionsdesign (ind) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:NB: der er kursusspærring for studerende, der har taget ”At forstå interaktionsdesign” på master i Interaktionsdesign

Kurset er kun åbent for masterstuderende (deltid)

Forudsætning for at deltage i kurset er minimum 2 års relevant fuldtidsarbejde. Erfaringer fra arbejdslivet vil indgå i undervisningen.

 
Læringsmål:Efter kurset, skal den studerende kunne:
- Forholde sig kritisk til interaktionsformer i produkter og services
- Reflektere over den rolle som usability og experience tests metoder spiller i interaktions design
- Udføre undersøgelser af målgrupper herunder perspektivere kulturelle og fysiske udfordringer
- Bruge metoder til brainstorming og ide generering
- Udvikle koncepter
- Udvikle prototyper
- Præsentere koncepter vha narrativer og scenarier
- Transformere ideer til koncepter ved hjælp af design processer 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Kurset indeholder både historiske, teoretiske og praktiske perspektiver på Interaktionsdesign. Kurset sætter den studerende i stand til at vurdere, skitsere og eksperimentere med interaktionsformer.

Teknologi bør være et middel og ikke et mål i sig selv, den bør forbedre og lette vores hverdag. Brug af teknologi bør være intuitiv, og teknologien bør tilpasses så den tilpasses mennesker. Ved at tage mennesker og deres sociale behov i betragtning først, er der større chancer for et vellykket resultat.

På dette kursus vil vi præsentere, diskutere og analysere feltet Interaktionsdesign, vi vil se på dets rolle i samfundet og hvordan det påvirker og ændrer vores liv. Samtidig vil vi arbejde med, hvordan du kan udvide din viden og færdigheder med henblik på at skabe nye, relevante, og/eller nyttige produkter, services og oplevelser. 
Læringsaktiviteter:

1. seminar: Forhold mellem bruger, interaktion og produkt. HCI, Usability og User Experience Design. Design af designprocessen; dataindsamling, narrativitet, scenarier, user journeys og personas. Konceptudvikling og idégenerering

Gæsteforelæsning.

2. seminar: Interaktivitet og artefakter. Materialer, sketching, mock-ups og prototyping. Tilgange til interaktionsdesign: thoughtful interaction design, kinesthetic interaction og agil udvikling.

Gæsteforelæsning.

Online oplæg og øvelser. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam)

Projekteksamen med skriftlig gruppeopgave og individuelt mundtligt oplæg. Opgavens omfang er 15 normalsider (2400 anslag) + 2 sider per deltager i gruppen (fx 4 personer = max. 23 sider). Den mundtlige eksaminationen er berammet til 30 minutter inklusiv votering. Den studerende starter med et oplæg af ca. 5 minutters varighed efterfulgt af 15 minutters eksamination og diskussion. Ekstern censur og bedømmelse efter 7-trinsskalaen.  

Litteratur udover forskningsartikler:Preece, J., Sharp, H. & Rogers, Y. (2015) Interaction Design: Beyond Human Computer Interaction. Wiley, 4th Edition. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Jonas Fritsch Lektor(ITU) Kursusansvarlig 100
Johanna Guldborg Skotte Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0