IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktionsdesign: genrer og kontekster 
Kursusnavn (engelsk):Interaction Design: Genres and Contexts 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:76 
Formelle forudsætninger:Optagelse på bacheloruddannelsen i Digitale medier og design.

Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på første semester på bacheloruddannelsen i Digitale medier og design. I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Identificere karakteristika for et bredt udvalg af projekter indenfor interaktionsdesign.
• analysere digitale produkter og systemer og relatere dem til de centrale genrer inden for interaktionsdesign.
• skitsere interaktive, digitale produkter og systemer med de tilhørende brugsoplevelser gennem video og storyboards.
• argumentere for valg af interaktionsform, udtryk og genre ved design af digitale produkter og systemer. 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

Kurset giver den studerende en grundlæggende forståelse for, hvad interaktionsdesign er samt for dets grundlæggende problemstillinger. Det indfører endvidere den studerende i de centrale genrer inden for interaktionsdesign så som physical & tangible computing samt context aware systems.
Kurset vil samtidig lære den studerende at konceptualisere og skitsere simple designopgaver indenfor de forskellige genre med video og storyboards, samt at forholde sig konstruktivt kritisk til eget og andres design. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser
Kurset vil bestå af ugentlige forelæsninger efterfulgt af øvelsesgange, hvori der bl.a. konceptualiseres og skitseres designopgaver inden for forelæsningens stofområde.

Øvelserne udføres i fire hold af ca. 20 med hver deres underviser/vejleder. Designopgaverne udføres i grupper på 4-6 studerende og præsenteres og diskuteres hen mod slutningen af øvelsen med hele holdet. Der vil desuden være krav om løbende at skrive en reflektiv dagbog, hvor den studerende beskriver og reflekterer over egen læring. Denne reflektive dagbog afleveres fire gange i løbet af kurset. 

Obligatoriske aktivititer:De studerende skal aflevere deres reflektive dagbog fire gange i løbet af kurset for at kunne gå til eksamen.
Afleveringsdatoer:
12.09.2014 kl.10
03.10.2014 kl.10
31.10.2014 kl.10
21.11.2014 kl.10 
Eksamensform og -beskrivelse:B1I Mundtlig eksamen med forberedelse. På ITU, (7-scale, external exam)

Mundtlig eksamen inkl. træk af spørgsmål, votering og feedback på 30 min. med 1 times forberedelsestid ved eksamen hvor der udvikles en designkoncept som sketches med storyboards  

Litteratur udover forskningsartikler:
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Anna Vallgårda Adjunkt(ITU) Kursusansvarlig 50
Mogens Jacobsen Ekstern lektor(ITU) Underviser 50
Tobias Holm Jensen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Thomas Sandahl Christensen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Jonas Jeppesen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Esther Lundberg Undervisningsassistent(ITU) Underviser 0