IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):It-projektledelse og programstyring 
Kursusnavn (engelsk):IT Project and Programme Management 
Semester:Efterår 2015 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:30 
Maks. antal deltagere:35 
Formelle forudsætninger:Det er et grundlæggende kursus, som ikke kræver særlige forudsætninger. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

• Anvende de anerkendte standarder og normer samt metoder og principper for it-projektledelse og programstyring,
• Planlægge, lede og kontrollere et it-projekt fra start til slut samt styre omfang og indhold af et givet it-projekt,
• Udarbejde tidsplaner på passende niveauer med henblik på styring af ressourcer, tid og kvalitet,
• Organisere og udføre økonomistyring, leverancestyring og styring af en portefølje af projekter,
• Redegøre for betydningen af interessentanalyse og forventningsstyring,
• Anvende og udføre valgte estimeringsmetoder med henblik på minimering af risici og usikkerhed. 
Fagligt indhold:Please note, that due to technical challenges, changes may occur before the start of the semester (week 35) – this applies to all sections of the course description.

IT-projektledelse og programstyring
Kurset giver den studerende en grundig introduktion til IT-projektledelse, herunder kendskab til og forståelse for såvel tradtionelle som agile metoder. Faget indeholder nyeste teoretisk viden og forskning kombineret med best practice.

Efter kurset kan den studerende indgå i it-projektledelse og programstyring i såvel offentlige som private virksomheder. Det sikrer vi ved at give den studerende en række praktiske og anvendelige værktøjer, metoder og inspiration til at deltage i it-projekter eller gennemføre it-projekter samtidig med at kende til og kunne anvende den nyeste forskning på området.

Kurset vil ligeledes give den studerende en forståelse for internationale standarder og normer indenfor it-projektledelse, hvor undervisningen bliver eksemplificeret vha. PRINCE2, PMI og agile metoder.
Kurset giver således en forståelse for samspillet mellem de væsentligste elementer i et it-projekt:
• Økonomi (hvor meget må det koste?)
• Tid (hvornår skal det være færdigt?)
• Omfang (hvad omfatter det?).
Ikke at forglemme risiko, kvalitet og gevinster.
Kurset giver med baggrund i ovenstående for det første en række praktiske metoder, værktøjer og anvisninger på hvordan man styrer smidige eller agile it-projekter samt traditionelle it-projekter fra projektidé til evalueringen af, om opnåelsen af de forventede forretningsmål er sket og desuden også hvordan programstyring af parallelle projekter med forskellig karakter og omfang – ofte med mål, der indbyrdes konflikter, kan organiseres i virksomheder.

Det kræver at it-projektlederen mestrer sin værktøjskasses indhold af teknikker og værktøjer og har et grundlæggende kendskab til hvilken rækkefølge af aktiviteter, der kan sikre et godt resultat.

Bemærk at der er tale om et grundlæggende fag om IT-projektledelse, hvor hovedvægten ligger på projektledelse (traditionelt og agilt) og kun i mindre grad omhandler programledelse. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Undervisningen tilrettelægges ift. pensum, hvilket betyder, at der i perioder kan være betydelige forskelle mellem vægtningen af forelæsninger og øvelser. Samlet set vil faget indeholder ikke mindre end 28 forelæsninger. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam)

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kendt spørgsmål uden forberedelse.

Varighed af eksamen er 20 minutter inkl. votering.  

Litteratur udover forskningsartikler:Grundbøger:
- James Cadle & Donald Yeates. "Project Management for Information Systems". Fifth ed., Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-132-06858-1.
- Klaus Nielsen, "I am Agile", Nyt Teknisk Forlag, 2013, Papirbog ISBN 978-87-571-2803-1, E-bog ISBN 978-87-571-3323-3
- Paul Rayner & Geoff Reiss. "Portfolio and programme Management demystified. ISBN 978-0-415-55834-1 (Bemærk, at denne bog muligvis ændres inden semesterstart) 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Klaus Nielsen Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 100
Lars Kristian Hansen Undervisningsassistent(ITU) Hjælpelærer 0