IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Konceptudvikling af multimedieproduktioner 
Kursusnavn (engelsk):Concept Development for Multimedia 
Semester:Efterår 2005 
Udbydes under:cand.it., design, kommunikation og medier (dkm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:http://www.itu.dk/courses/KMP/E2005/index.html 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:60 
Maks. antal deltagere:60 
Formelle forudsætninger:Kursusdeltagelse forudsætter, at du har taget kurset Interaktionsdesign eller har tilsvarende kvalifikationer, dvs. at du kan:
- planlægge og udføre mindre designprojekter
- anvende et udvalg af analyse- og designmetoder der er relevante for interaktive produkter
- udpege og reflektere over en række teoretiske problemstillinger relateret til eksplorative designprocesser
 
Læringsmål:Kursets mål er:
  1. At give dig et indgående kendskab til de mediespecifikke udtryksmuligheder og æstetiske kommunikative virkemidler som digitale interaktive medier rummer.

  2. At du med baggrund i ovenstående bliver i stand til at udvikle og skærpe ideer og at omsætte ideer til gennemarbejdede koncepter og konkrete multimedie udtryk.

  3.  
Fagligt indhold:En af de største udfordringer i arbejdet med multimedier er behovet for nytænkning og udvikling af gode koncepter. At arbejde med udtryk i multimedier kræver en bred vifte af kompetencer indenfor konceptudvikling, kommunikationsplanlægning, design og produktudvikling.På kurset Konceptudvikling af multimedieprodukter vil vi beskæftige os med de mediespecifikke udtryksmuligheder, som digitale interaktive medier rummer (herunder web, spil, samt større installationer). Vi vil undersøge de særlige kommunikationsforhold, der gør sig gældende i den interaktive medieform og hvordan indholdet bedst kan formidles.Målet er, at de studerende får redskaber til at udvikle multimedieprojekter, der matcher de interaktive mediers særlige muligheder og vilkår, samt at de studerende får evner til at udvikle koncepter, hvor ide, intention, udtryk og oplevelse går op i en højere enhed.
 
Læringsaktiviteter:

Kurset vil rumme en blanding af litteraturstudier, projektevalueringer og teoretiske diskussioner, samt mindre projektforløb. De studerende øves i at udvikle og skærpe ideer, at argumenter for deres valg og i at præsentere konceptoplæg i plenum.NB! I intro-ugen, dvs. fra den 29. august til den 2. september 2004 er der kun forelæsning fra 9.00 - 12.00. Øvelser er med andre ord aflyst.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 13-skala, Ekstern censur

 

Litteratur udover forskningsartikler:NB Eksempler på litterateur:

  • Steven Johnson: Interface Culture
  • Anne Sørens / Bo K. Walther: Cyberflux
  • Sherry Turkle: The second self
  • Randall Packer: Multimedia: From Wagner to Virtual Reality

  • Lev Mannovich: The Language of New Media

  • Michael Valeur: Interaktiv manuskriptskrivning; Principper, Begreber & Redskaber

  •  
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Michael Valeur Ekstern lektor(ITU) Kursusansvarlig 100
Anders Christian Højsted instruktor/hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0

Afholdelse (tid og sted)
Kurset afholdes på følgende tid og sted:
UgedagTidspunktForelæsning/ØvelserStedLokale
Fredag 09.00-12.00 Forelæsning ITU Auditorium 3
Fredag 13.00-16.00 Øvelser ITU Auditorium 4, 2A58, 2A60, 4A08, 4A30, 4A32, 4A34, 4A44, 4A46, 4A62, 4A64

Eksamen afholdes på følgende tid og sted:
EksamensdatoTidspunktEksamenstypeStedLokale
2005-11-25 inden kl. 15.00 Skriftlige arbejder ITU Eksamenskontoret
2006-01-24 se eksamenstidsplanen på kursets hjemmeside Mundtlig eksamen ITU se eksamensplan i studiehåndbogen på ITUs intranet
2006-01-25 do Mundtlig eksamen ITU do
2006-01-26 do Mundtlig eksamen ITU do
2006-01-27 do Mundtlig eksamen ITU do