IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Bæredygtige fremtider 
Kursusnavn (engelsk):Sustainable Futures 
Semester:Forår 2017 
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:52 
Formelle forudsætninger:Information om studiestruktur:
Dette kursus indgår på sjette semester på bacheloruddannelsen i Digitale medier og design. I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav.
I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:

* Redegøre for hvordan og hvorfor IT-design både udgør problemer og løsninger i forhold til bæredygtighed

*Identificere relevante bæredygtigt IT-designs indenfor et udvalgt case-område.

* Analysere cases af bæredygtige IT-designløsninger ud fra en holistisk tilgang til bæredygtighed.

* Kritisk reflektere over og diskutere problematikker i forhold til design af bæredygtige fremtider.

*Perspektivere eget case-arbejde til filosofiske diskussioner om ontologisk design og teknologisk og økonomisk udvikling. 
Fagligt indhold:Verden står overfor store miljømæssige udfordringer. Der er brug for nye innovationer, der kan føre til ændrede livsformer og grønnere produktionskæder - mere bæredygtige fremtider. Mange forskellige aktører arbejder på at finde bæredygtige løsninger. Indenfor IT, interaktionsdesign og HCI (Human-Computer Interaction) har der gennem det seneste årti været stor fokus på at designe løsninger, der kan være med til at ændre adfærd, reducere ressourceforbrug, forlænge produkters levetid og afhjælpe miljøskadeligt E-affald.

Dette kursus vil give en grundlæggende indføring i og kritisk forståelse af bæredygtig interaktionsdesign (SID Sustainable Interaction Design). Følgende SID (Belvis 2007, Dourish 2010, DiSalvo & Sengers 2010), tager kurset udgangspunkt i en kompleks forståelse af såvel ’bæredygtighed,’ som ’design’ og ’IT’. Hvornår noget er bæredygtigt eller ej afhænger af, hvordan bæredygtighed defineres, hvor i produktkæder man fokuserer, hvordan produkter bruges i praksis, og hvilke mulig utilsigtet adfærd et design vil kunne medføre. På kurset analyseres og diskuteres IT og designløsninger som komplekse sociale, politiske, økonomiske og miljømæssige økologier af praksisser, der vil kunne påvirke (ikke)bæredygtige fremtider i forskellige retninger. Kurset vil gå bag om den hype, der ofte følger med bæredygtige designløsninger, ved at tage en holistisk tilgang til design og kritisk reflektere over de mange og komplekse (politiske, miljømæssige, økonomiske, sociale, og etiske) problematikker involveret i at designe bæredygtige fremtider.

På kurset vil vi tage udgangspunkt i et antal konkrete cases, hvor IT bruges til at skabe bæredygtighed (kunne være, men endnu ikke bestemt, ‘smart city’, ‘energy houses’, ‘green shopping’ eller ‘genbrug af IT’). Studerende kan vælge at designe nye løsninger til et af de udvalgte områder eller de kan vælge at analysere eksisterende cases indenfor de udvalgte områder. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset vil bestå af ugentlige forelæsninger efterfulgt af øvelsesgange, hvori der bl.a. vil blive initieret diskussionspaneler, casestudier, og andre øvelser, der kræver aktiv studiedeltagelse. Kurset vil slutte af med en workshop i at skrive synopsis.

Kurset er et 7,5 ECTS kursus og det forventes at de studerende bruger 10 timer ugentligt på kurset, 4 timers forelæsning og øvelser, og 6 timers forberedelse og gruppearbejde. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

I grupper skal der afleveres en kort synopsis efterfulgt at mundtlig eksamen i grupper af 3-5.

Mdt. eksamen: 15-20 min per studerende afhængigt af gruppens størrelse.  

Litteratur udover forskningsartikler:... 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Lea Schick Postdoc(ITU) Kursusansvarlig 100
Rasmus Tyge Haarløv Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Nanna Konge Nielsen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0