IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Systematisk design af brugergrænseflader 
Kursusnavn (engelsk):Systematic Design of User Interfaces 
Semester:Forår 2017 
Udbydes under:Bachelor i softwareudvikling (bswu) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:160 
Formelle forudsætninger:Information om studiestruktur
Dette kursus indgår på andet semester på bacheloruddannelsen i softwareudvikling. 
Læringsmål:Efter kurset skal du kunne:
- forklare, hvad brugervenlighed er, og hvordan det kan måles
- give en kortfattet beskrivelse af en brugers arbejdsopgaver og arbejdssituation
- opstille en datamodel
- designe en grænseflade systematisk ud fra en beskrivelse af arbejdsopgaverne og en datamodel
- udarbejde prototyper af brugergrænsefladen og vurdere hensigtsmæssigheden af forskellige slags prototyper i givne situationer
- teste brugervenligheden af en prototype, rapportere fundne problemer, og give forslag til forbedringer
- Implementere en brugergrænseflade på Android platformen 
Fagligt indhold:Brugergrænsefladen er den del af et it-system man ser (og hører) som almindelig bruger. Det er bl.a. skærmbilleder, knapper, links og lydsignaler. En vigtig del af at udvikle et system er at designe brugergrænsefladen, dvs. hvor mange skærmbilleder der skal være og hvad de skal indeholde.
Målet med dette kursus er at gøre dig i stand til at designe brugergrænseflader på en systematisk måde samt vurdere brugervenligheden af en grænsefladen. Du skal både tage hensyn til brugerens behov, psykologi, den platform systemet skal køre på og de data systemet skal indeholde. For at planlægge systemets dataindhold, skal du også lære at modellere data.
Om systemet er let at lære, effektivt, og behageligt at bruge, er først og fremmest et spørgsmål om et godt design af brugergrænsefladen. Du skal derfor også lære at bedømme brugervenlighed af en brugergrænseflade samt hvordan prototyper kan bruges til at designe brugevenlige systemer. Du vil desuden blive introduceret til Android programmerings-platformen hvor du vil lære at programmere brugergrænseflader. Du prøver at designe og implementere flere brugergrænseflader i løbet af kurset. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser
Forelæsningerne veksler mellem at introducere systematisk design af brugergrænsefalder og en introduktion til programmering på Android platformen. Under øvelserne arbejder i i grupper med forkelillige opgaver i evaluering af brugervenlighed, design af nye brugergrænseflader og programmering af disse. Tidligere eksamensopgaver inddrages løbende i øvelseestimerne for at forberede jer til eksamen 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:A11: Skriftlig eksamen (stedprøve) med adgang til internet, skriftlige og trykte hjælpemidler., (7-scale, external exam)

Skriftlig eksamen varer 4 time(r).

Til eksamen vil i blive bedt om at designe (dele af) en brugergrænseflade samt at besvare spørgsmål omhandle brugergrænseflade design i Android.  

Litteratur udover forskningsartikler:Lærebogen: Soren Lauesen: User interface design - a software engineering perspective. Addison-Wesley, 2004. Kan købes på Amazon.co.uk eller hos Samfundslitteratur på Københavns Universitet. 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Morten Esbensen Postdoc(ITU) Kursusansvarlig 100
Rebecca Sofie Brenøe Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Mikkel Sønderby Lamhauge Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Niels Frederik Ejlersen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Theis Grønbech Petersen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0