IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Global it 
Kursusnavn (engelsk):Global IT 
Semester:Efterår 2018 
Udbydes under:cand.it., digital design og kommunikation (ddk) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:160 
Formelle forudsætninger:Kurset er obligatorisk på tredje semester / DDK. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
- Udvælge og anvende centrale teorier om globalisering i en Digital Design og Kommunikation kontekst.
- Reflektere over globaliseringens udfordringer og muligheder ud fra praktiske case eksempler.
- Kombinere teoretiske indsigter med konkrete globale sammenhænge og præsentere analyser, undersøgelser og/eller løsninger
- Diskutere globaliseringens muligheder og begrænsninger i relation til digitale designs og kommunikations sammenhænge. 
Fagligt indhold:Global it er et obligatorisk fag (7,5 ECTS) på DDK, 3. semester. Studieordningens paragraf 18 lyder: “The module focuses on interaction, culture and societal change processes from a global digital perspective in theory and practice.”

I kurset introducerer vi globaliseringsteori og teorier om forholdet mellem det globale og det lokale med udgangspunkt i et Digital Design og Kommunikation perspektiv; det handler blandt andet om, hvordan it befordrer såvel globalt udblik som lokal forankring, og om, hvordan IT på forskellig vis indvirker på globale processer i forhold til for eksempel magtforhold, kulturelle forandringsprocesser og digitalt medborgerskab.

I løbet af kurset arbejder de studerende i grupper med tre forskellige temaer og cases, der giver dem mulighed for at anvende teori i praksis. Det vil sige, at grupperne arbejder med cases, hvor man skal analysere konkrete problemstillinger og eventuelt kan designe en digital løsning, som befordrer global interaktion.
De studerende arbejder med cases i relation til uddannelsens specialiseringer. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

Kurset består af lektioner, der introducerer centrale teorier og perspektiver, samt tre tematiske klynger. Det vil sige, at vi ud over introducerende lektioner centrerer kurset omkring tre tematiske klynger, der inddrager forskellige cases. Til hvert tematisk klynge hører der forelæsninger, gruppearbejde, vejledning, aflevering af en obligatorisk opgave samt feedback i plenum og til grupperne. 

Obligatoriske aktivititer:Faget indeholder tre obligatoriske opgaver, der skrives i grupper inden for de tre temaer, der arbejdes med i kurset. Disse opgaver har et omfang af op til fem sider à 2400 enheder, som bliver bedømt af kursets undervisere. Hvis opgaven ikke godkendes, vil gruppen få mulighed for at revidere opgaven og herefter få et nyt forsøg.
En gruppes obligatoriske opgaver kan genbruges helt eller delvist i gruppedeltagernes individuelle eksamensopgaver.

Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Eksamensformen er C – Individuelle hand-in exams.

Hver studerende vælger én af de tre obligatoriske opgaver som udgangspunkt for en skriftlig aflevering, der kan anskueliggøre, at den studerende opfylder læringsmålene. Hver opgave må højst fylde 28.800 enheder (inklusive tegn og mellemrum = 12 sider) minus referencer. Der kan desuden tilføjes op til fem illustrationer eller figurer. Udformningen af opgaven samt krav til referencer præsenteres i forbindelse med undervisningen.

Ved sygeeksamen og re-eksamen arbejder den studerende som ved almindelig eksamen med en opgave valgt blandt de obligatoriske opgaver og afleverer en opgave på højst 28.800 enheder (inklusive tegn og mellemrum = 12 sider) minus referencer. Der kan desuden tilføjes op til fem illustrationer eller figurer.  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Gitte Bang Stald Lektor(ITU) Kursusansvarlig 75
Morten Hjelholt Lektor(ITU) Underviser 25
Mette Løye Balle Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Lena Bech Bojsen Undervisningsassistent(ITU) Hjælpelærer 0