IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Interaktionsdesign: Genrer og kontekster 
Kursusnavn (engelsk):Interaction Design: Genres and Contexts 
Semester:Efterår 2018 
Udbydes under:Bachelor i digital design og interaktive teknologier (b-ddit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:40 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:70 
Formelle forudsætninger:Optagelse på bacheloruddannelsen i Digitale medier og design. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• Identificere karakteristika for et bredt udvalg af projekter indenfor interaktionsdesign.
• analysere digitale produkter og systemer og relatere dem til de centrale genrer inden for interaktionsdesign.
• skitsere interaktive, digitale produkter og systemer med de tilhørende brugsoplevelser.
• argumentere for valg af interaktionsform, udtryk og genre ved design af digitale produkter og systemer. 
Fagligt indhold:Kurset giver den studerende en grundlæggende forståelse for, hvad interaktionsdesign er samt for dets grundlæggende problemstillinger. Kurset indfører endvidere den studerende i de centrale genrer inden for interaktionsdesign. I kurset bruges et bredt udvalg af forskningsartikler, udsnit af grundbøger, og praktiske designøvelser. 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 ugers undervisning bestående ugentlige forelæsninger med udgangspunkt i tekster fra kompendiet. Hver forelæsning efterfølges af øvelser, hvori der bl.a. konceptualiseres og skitseres forskellige interaktionsdesign løsninger inden for forelæsningens stofområde.

Øvelserne udføres mindre hold med hver deres underviser/vejleder. Designopgaverne udføres i grupper på 4-6 studerende og præsenteres og diskuteres hen mod slutningen af øvelsen med hele holdet. Der vil desuden være krav om løbende at skrive en reflektiv dagbog, hvor den studerende beskriver og reflekterer over egen læring. Denne reflektive dagbog afleveres fire gange i løbet af kurset. 

Obligatoriske aktivititer:De studerende skal aflevere deres refleksive dagbog fire gange i løbet af kurset for at kunne gå til eksamen.

REFLEKTIONSRAPPORT
For hver uge skal du på, hvad der svarer til én A4 side i alt:

1. Giv et kort resume af teksternes pointer

2. Redegør for teksternes nøglebegreber

3. Stil tre spørgsmål til teksterne (F.eks. noget du ikke forstår, noget du synes er uklart, spørgsmål til teori og metode)

4. Beskriv (evt. med illustrationer) dine tre største indsigter denne uge (på baggrund af både øvelser og tekster)

Hver obligatoriske aflevering består således af hvad der svarer til tre A4 sider.

Afleveringsdatoer vil blive meldt ud i LearnIT.


Be aware: The student will receive the grade NA (not approved) at the ordinary exam, if the mandatory activities are not approved and the student will use an exam attempt 
Eksamensform og -beskrivelse:B1I Mundtlig eksamen med forberedelse. På ITU, (7-scale, external exam)

Mundtlig eksamen inkl. træk af spørgsmål, votering og feedback på 30 min. med 1 times forberedelsestid ved eksamen hvor der udvikles en designkoncept som sketches med storyboards  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Anna Vallgårda Lektor(ITU) Kursusansvarlig 50
Mogens Jacobsen Ekstern lektor(ITU) Underviser 50
Benedikte Munk Randløv Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Nina Opstrup Husum Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0
Lui David Buchardt Thomsen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0