IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Brugere i kontekst 
Kursusnavn (engelsk):Users in Context 
Semester:Efterår 2018 
Udbydes under:cand. it, digital design og interaktive teknologier (k-ddit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:120 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:80 
Formelle forudsætninger:Opfyldelse af ITUs generelle optagelseskrav for kandidaten i Digital Design og Interaktive Teknologier 
Læringsmål:Efter kurset skal de studerende kunne:
- relatere brugen af digitale medie platforme, services og designs til en bredere historisk kontekst og de digitale teknologiers kulturhistorie
- diskutere forskellige teoretiske perspektiver på sociale services og brugerkulturer
- redegøre for relevante metodiske tilgange til studiet af brugere i kontekst, inklusive etiske overvejelser
- selvstændigt udvælge de mest relevante teorier og metoder til brug i deres eget casestudie, samt i forlængelse heraf selvstændigt udvælgelse og præsentere et originalt forskningsspørgsmål og forskningsdesign
- systematisk analysere egenfunden empiri med brug af de begreber, teorier og metoder, de har tilegnet sig på kurset 
Fagligt indhold:Dette kursus vil give de studerende et teoretisk og analytisk fundament, der gør det muligt for dem at forstå og analysere hvordan individer og grupper i dag bruger digitale designs og services i individuelle, organisatoriske og sociale kontekster. På kurset vil de studerende blive introduceret til de metodologiske og analytiske værktøjer, der gør det muligt at at forstå brugere i deres naturlige sociale kontekst, og de vil lære at analysere eksisterende services og design med det formål potentielt at forbedre dem. De studerende vil i løbet af kurset blive i stand til at forstå de personlige, kulturelle og institutionelle drivkræfter, der i dag påvirker udviklingen og brugen af digitale designs og services. Dette vil ske gennem en introduktion til blandt andet uses and gratifications-tilgangen, online kulturstudier, aktuel sociologisk teori med fokus på gruppedannelse og gruppeidentitet, kritisk-orienterede platformsteori og både klassisk etnografi og medieetnografi som metode.

Eksempler på emner, kurset vil tage op (men ikke er begrænset til):
• den individuelle motivation for brug af digitale medier og services
• nye opfattelser af selvet, herunder f.eks. ”the quantified self”
• fatisk kommunikationskultur
• domesticering og teknologi
• magt, agency og teknologi
• (bruger-dreven) agenda-setting i den digitale tidsalder
• ”affective labour” og de digitale (prod)users
• media-specifikke subkulturer
• selv-modererende diskussionsgrupper og trangressive kulturer
• globalt og kulturelt medborgerskab og modoffentligheder
• studiet af brugeradfærd på tværs af medieplatforme
• netnografi og media-go-along som metode 
Læringsaktiviteter:

- gruppearbejde
- studenterpræsentation af udvalgte tekster
- arbejde med aktuelle cases (udvalgt af eksterne partnere)
- aktivt engagement med inviterede oplægsholdere (gnm forberedelse af spørgsmål til disse m.v) 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter på kurset. 
Eksamensform og -beskrivelse:C. submission of written work (7-scale; external exam)

.  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Torill Mortensen Lektor(ITU) Underviser 18
Lisbeth Klastrup Lektor(ITU) Kursusansvarlig 25
Aske Kammer Adjunkt(ITU) Underviser 18
Kristian Møller Postdoc(ITU) Underviser 40
Lykke Mirsal Holk Hansen Undervisningsassistent(ITU) Hjælpelærer 0
Tim Ammitzbøll Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0