IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Digitalisering i det offentlige 
Kursusnavn (engelsk):Digital Transformations in Public Enterprises 
Semester:Efterår 2018 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:45 
Formelle forudsætninger:
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende kunne:
• Redegøre for de essentielle karakteristika ved digitalisering i det offentlige.
• Redegøre for udfordringer og muligheder forbundet med digitalisering i offentlig regi
• Redegøre for de centrale akademiske debatter på området
• Analysere de ledelsesmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter ved digitalisering i både et strategisk og et operationelt perspektiv 
Fagligt indhold:I kurset vil du arbejde med digitalisering i et strategisk perspektiv og operationelt perspektiv. Du vil identificere problemstillinger og tilgange til digitalisering i forhold til både borgervendt digitalisering samt digitalisering internt i det offentlige. Du vil blive indført i ledelsesmæssige, organisatoriske, kulturelle, sociale og tekniske aspekter. Yderligere vil du opnå kendskab til de centrale akademiske debatter på området.

Der bliver lagt op til, at du kan inddrage din egen erfaring og organisation, og arbejder med den som en case (det er dog på ingen måde en forudsætning for at deltage i kurset). 
Læringsaktiviteter:

Kurset gennemføres som en seminarrække af fire seminarer. Undervisningen foregår på kandidatniveau og veksler mellem selvstudie, foredrag, litteratur, case-præsentationer, gruppediskussioner, øvelser og hjemmeopgaver. Grupperne ved øvelserne er typisk 4-5 personer. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./ There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, external exam)

Den endelige bedømmelse er på baggrund af den skriftlige opgave, som er på maksimum 15 sider pr. studerende. Opgaven skrives individuelt og bedømmes individuelt.  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Lars Rune Christensen Lektor(ITU) Kursusansvarlig 55
Christian Østergaard Madsen Adjunkt(ITU) Underviser 45