IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Designdrevet innovation 
Kursusnavn (engelsk):Design-Driven Innovation 
Semester:Forår 2019 
Udbydes under:cand. it, digital design og interaktive teknologier (k-ddit) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:12 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:140 
Formelle forudsætninger:Det er et krav, at du har fulgt kurset Interaktionsdesign, eller, at du har lignende kvalifikationer der gør dig i stand til:

- at planlægge og udføre mindre designprojekter.
- at anvende en række analyse- og designmetoder relevante for interaktive produkter.
- at identificere og reflektere relevante teoretiske begreber relateret til eksplorative design processer. 
Læringsmål:Efter kurset vil den studerende være i stand til at:
- Planlægge og udføre relevant bruger/ekspertinddragelse i forbindelse gennemførelsen af en design proces.
- Konceptualisere og formidle et produkt eller service i samarbejde med en casepartner.
- Beskrive anvendte metoder i forbindelse med designdreven innovation.
- Analysere den gennemførte proces med teoretiske innovationsbegreber og reflektere over disse.
- Reflektere over - og diskutere metodiske og teoretiske tilgange og begreber i forhold til brugerinddragelse, design og innovation med afsæt i den gennemførte design-drevne innovationsproces. 
Fagligt indhold:Kurset tager udgangspunkt i en historisk og kontekstuel tilgang til begrebet innovation. Herfra vil studerende blive præsenteret for en række teorier og metoder omkring innovation, design drevet innovation og designprocesser. Fagets teoretiske pensum bliver introduceret parallelt med et selvstændigt samarbejde med en case partner. Dette arbejde handler i høj grad om evnen til at kunne afgrænse området – og involvere relevante aktører. Her vil det være relevant at udføre interessent- og konkurrenceanalyser, udvikle forretningsmodeller, planlægge og udføre bruger/ekspert-centreret designaktiviteter.
Gennem forløbet skal der designes et digitalt produkt eller service. Dette produkt eller service skal rammesættes og formidles rettet mod potentielle aftagere. Dette vil sige, at studerende skal redegøre for, hvorledes deres arbejde i forløbet potentielt har værdi og en plads i et marked. 
Læringsaktiviteter:

Forelæsningerne vil kombinere klassiske forelæsninger med mere aktivitetsbaserede læringsaktiviteter. Dette betyder, at der vil lægges vægt på opsøgende arbejde hos casepartnere samt sparring og feedback fra både undervisere og casepartner.
De følgende temaer til adresseres:
- Brugerinddragelse gennem møder og workshops
- Designdrevne innovationsprocesser med fokus på en iterativ tilgang.
- Forretningsudvikling og strategiske overvejelser
- Formidling af koncept og design
Aktiviterne vil baseret på disse temaer også bestå af to obligatoriske aktiviteter, som er en første præsentation af idé og koncept, samt en endelig præsentation af forløbets resultat til casepartner og undervisere. 

Obligatoriske aktivititer:Der vil være to obligatoriske opgaver. En midtvejs rapport med efterfølgende præsentation samt en afsluttende præsentation af det udviklede produkt eller service. 
Eksamensform og -beskrivelse:D1G Aflevering med mundtlig eksamen baseret på projekt i gruppe. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Der skal afleveres en rapport på 18 sider i grupper af 4-5 studerende.

Mundtlig eksamen er på 20 minutter per studerende. Gruppeeksamensform: Gruppeeksamen  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Morten Hjelholt Lektor(ITU) Kursusansvarlig 60
Lis Witte Ekstern lektor(ITU) Underviser 40
Mette Løye Balle Undervisningsassistent(ITU) Hjælpelærer 0