IT-Universitetet i København mit.ITU
Skift kodeord   English    Printervenlig
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Bæredygtige fremtider  Help
Kursusnavn (engelsk):Sustainable Futures  Help
Semester:Forår 2019  Help
Udbydes under:Bachelor i digitale medier og design (bdmd)  Help
Omfang i ECTS:7,50  Help
Kursussprog:Dansk  Help
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk  Help
Min. antal deltagere:12  Help
Forventet antal deltagere: Help
Maks. antal deltagere:50  Help
Formelle forudsætninger:The student should have followed Philosophy of Science. The student should be able to read and critically engage with academic texts. 
I øvrigt skal man opfylde IT-Universitetets generelle optagelseskrav. Help
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende være I stand til at:
• Identificere relevante udfordringer indenfor bæredygtigt IT-design
• Redegøre for hvordan IT-design både introducerer udfordringer og løsninger til miljømæssig bæredygtighed
• Analysere cases der fokuserer på bæredygtigt IT-design
• Kritisk diskutere bæredygtigt IT design ved brug af kursets litteratur
• Kritisk reflektere over og diskutere designs rolle i bevægelsen hen mod økologisk bæredygtige fremtider
• Engagere sig I filosofiske diskussioner om teknologisk innovation og dets relation til natur  Help
Fagligt indhold:Gøre opmærksom på hvordan global opvarmning og klimaændringer introducerer nye udfordringer og muligheder indenfor IT og design. Klimaaftalen i Paris og UN’s mål i forhold til bæredygtig udvikling sætter nye standarder for politik, mennesker, og forretning. Ifølge Gardies et al. (2014) sker der lige nu et paradigmeskift indenfor design som bliver kaldt ’Transformations Økonomi’. Design er ikke længere (hvis det nogensinde har været det) et produkt der skal være funktionelt, æstetisk flot og som skal give en god oplevelse, men er ligeså meget noget der driver store sociale transformationer når det kommer til mere økologisk velfunderede fremtider. Men nye design paradigmer fordrer nye tilgange til innovation og designprocesser, som ikke kun fokuserer på transformation men også vedligeholdelse af levbare miljøer. Dette kursus beskæftiger sig med presserende økologiske udfordringer og undersøger hvordan IT både er en del af problemet og samtidig også introducerer nye løsninger på, hvordan man kan leve mere bæredygtigt.

Dette kursus giver en general introduction til to nye felter indenfor design såsom Bæredygtigt Interaktionsdesign (Belvis 2007, Mankoff et al. 2007, Dourish 2010, DiSalvo & Sengers 2010), Bæredygtigt HCI (Sengers et al. 2009, DiSalvo et al. 2010, Silberman et al. 2014), Bæredygtigt ICT (Knowles et al. 2013), og øko-feedback teknologier (Pierce et al. 2008, 2010, Strengers 2011). Gennem nærlæsning af kursus litteraturen vil kurset engagere sig kritisk i nye territorier indenfor IT og design.

Smarte og bæredygtige byer, smarte og genanvendelig energi, smart mobilitet, cirkulær økonomi og dele økonomi er alle forbundet med teknologiske løsninger som introducerer nye udfordringer for designere. Kurset vil give en generel introduktion til nye områder indenfor bæredygtigt design. Ved at passere hypen omkring nye teknologier vil kurset tage et kritisk perspektiv på disse ved at undersøge hvordan den øgede tilstedeværelse af IT og planlagt forældelse skaber kritiske økologiske problemer gennem stigende brug af energi, udnyttelse af sjældne mineraler og elektronisk affald.

Gennem kurset vil de studerende lære kritisk at reflektere over IT og designs rolle I relation til samfund, etik, natur og miljø. Litteratur indenfor design historie og science and technology studies vil udvide feltet indenfor bæredygtigt design I retningen af filosofiske og samfundsmæssige diskussioner af IT og designs rolle (Latour 2008, Fry 2009, Ratto 2016).  Help
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

14 weeks of teaching consisting of lectures, reading and exercises in groups.
The course is a reflection and it is expected that the student does close readings and use the readings to analyse and discuss cases and issues. In the course, we will practice reading texts, making resumes of texts and giving critique on one another’s writings.

The course is a 7,5 ECTS course and the student is expected to use 10 hours a week on the course: 2 hours on lectures, 2 hours of exercise class and 6 hours of reading.  Help

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter.  Help
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Hand in short abstract (3-5 pages) in groups of 3-5 members + Oral exam in groups. 15-20 min per student.

Form of group exam: Group exam   Help

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Rune Kristian Lundedal Nielsen Adjunkt(ITU) Kursusakademisk ansvarlig 5
Louise Nørgaard Glud Ekstern lektor(ITU) Underviser 95
Sarah Kofoed Brejnrod Undervisningsassistent(ITU) Hjælpelærer 0
Anne-Mette Hansen Hjælpelærer(ITU) Hjælpelærer 0


 

Webmaster
2019-05-22