IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Visionær ledelse i den datadrevne organisation 
Kursusnavn (engelsk):Visionary Management of the Data-driven Organisation 
Semester:Forår 2019 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:NB: ITU tager forbehold for ændringer i alle dele af kurset frem til kursusstart. 
Læringsmål:Efter endt deltagelse er det hensigten at de studerende skal kunne:

- Beskrive (problematisere) en kompleks organisatorisk problemstilling, hvor data eller
ideer om det datadrevne spiller en rolle.
- Diskutere forskelle og ligheder mellem strategisk brug af data i den offentlige og den
private sektor.
- Anvende begreber hentet i samfundsteori til konstruktion og analyse af en case.
Bruge ideer om oversættelse og organisatorisk storytelling strategisk. 
Fagligt indhold:Kurset tilbyder teorier og metoder til forståelse af de nye muligheder og udfordringer, som store datamængder bidrager med i dag. Kurset favner over datadreven udvikling på det strategiske plan og forholdet mellem strategi og drift. Kursets særlige fokus er lederens rolle i datadreven forretningsudvikling. Kursisten vil dog ikke primært møde modeller til effektstyring eller metoder til procesoptimering, men et perspektiv på data som relationelle og på strategi og beslutninger som betingede af kontekstuelle forhold. Kursets perspektiv på den datadrevne organisation er, at det er et sted hvor data mobiliseres til mange forskellige ting og er del af mange forskellige processer. Evnen til oversættelse mellem it og forretning, indblik i infrastrukturers kompleksitet og ’dataøkologi’ er derfor afgørende for visionær ledelse. Filosofien er kort sagt, at data aldrig kan være et neutralt instrument og at de spørgsmål lederen stiller til data, skal være mindst lige så komplekse, som de betingelser data bliver til og cirkulerer under. Gennem forelæsninger og øvelser kommer kursisten tæt på den nyeste forskning indenfor digitale infrastrukturer, visualisering og analyse. Der arbejdes med generelle cases og med problemstillinger fra egen organisation. Kurset foregår på dansk og udbydes på masteruddannelsen: Master i it-ledelse. For at følge dette kursus skal du opfylde adgangskravene til masteruddannelsen. 
Læringsaktiviteter:

For at gøre kursisterne i stand til at leve op til læringsmålene vil undervisningen veksle mellem forskellige undervisningsformer.
- For indsigt i teoretisk baggrund er der forelæsninger der kontekstualiserer litteraturen i kompendiet.
- Gruppearbejdet sætter teorien ind i en praktisk kontekst.
- Data sprint anvendes som en metode til at indsamle data og visualisere denne med henblik på at belyse en organisatorisk og ledelsesmæssig problemstilling på nye måder.
- Inspirationsoplæggene med gæsteforelæsere udefra perspektiverer det lærte.
- Endelig skal den skriftlige opgave demonstrere at kursisterne har forstået og selv kan bearbejde datamateriale og kompleksitetsteorier til et samlet argument. 

Obligatoriske aktivititer:Der er ingen obligatoriske aktiviteter. Vær venlig KUN at ændre denne tekst når der er obligatoriske aktiviteter./
There are no mandatory activities. Please, change this text ONLY when there are mandatory activities. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, internal exam)

Eksamen er en individuel skriftlig 12 siders opgave som er en reflektion over processen med at indsamle og analysere data vedrørende en organisatorisk og ledelsesmæssig problematik, som kursisterne har gennemgået under kurset. Kursisterne har 3 uger til at skrive opgaven efter gennemførte kursusaktiviteter.  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Brit Ross Winthereik Professor(ITU) Kursusansvarlig 80
Jonas Valbjørn Andersen Adjunkt(ITU) Underviser 10
Lise Røjskjær Pedersen Postdoc(ITU) Underviser 10