IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Sourcing - Systemanskaffelse 
Kursusnavn (engelsk):Sourcing - System Acquisition 
Semester:Forår 2019 
Udbydes under:Master i It-ledelse (ilm) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:45 
Formelle forudsætninger:General IT-competences are sufficient. 
Læringsmål:Efter kurset skal den studerende:
• Kunne forklare hvad der indgår i IT Sourcing og planlægge sourcing for et virkeligt, ikke-trivielt IT projekt.
• Kunne identificere de forretningsmæssige mål og hvordan de sikres gennem kravspecifikation, leverandørvalg, idriftsættelse, mv.
• Kunne planlægge de nye arbejdsprocesser.
• Kunne skrive en problemorienteret kravspecifikation, dvs. en der ikke beskriver hvad systemet skal gøre, men hvad det skal bruges til. Specifikationen skal kunne bruges hvad enten man selv vil udvikle en løsning (insourcing), få den udviklet af andre eller købe en eksisterende (outsourcing). Specifikationen skal sikre at målene nås, de nye arbejdsprocesser støttes effektivt, den rigtige leverandør vælges, og konflikter minimeres.
• Kende de hyppigste dødsårsager for IT-projekter og forklare hvordan de kan undgås i det konkrete projekt. 
Fagligt indhold:Content: Mange IT-systemer starter som en katastrofe. Nogle bliver reddet, men opfylder ikke forventningerne. Andre bliver lukket. Det kan kort forklares som dårlig sourcing. Ved kurset lærer du en masse teknikker til at undgå dette, nogle lette andre svære. Du øver dig i at bruge dem og får detaljeret feedback. Rygraden i kurset er kravskabelon SL-07 med tilhørende detaljerede eksempler fra virkelige projekter, bl.a. et patientjournalsystem og et kompliceret sagsbehandlingssystem. Skabelonen omfatter også forretningsmæssige mål, leverandørvalgskriterier og risikoreduktion. SL-07 blev bestilt af Staten i 2007, som et led i arbejdet med K02 kontrakten. Den er blevet brugt med succes i over 100 projekter. 
Læringsaktiviteter:

Fem dages undervisning: onsdag fra 9 til 16 i disse uge 6, 9, 12, 15 og 19. Efter hver kursusdag er der hjemmeopgaver og lærervejledning via email. Du tager hul på opgaverne ved undervisningen og udfører resten fx hjemme. Du kan få vejledning og detaljeret feedback fra læreren via email. Den sidste halvdel af kurset arbejder du med at skrive en rapport, der i princippet skal kunne sendes til en potentiel leverandør. Rapporten indeholder både kravspecifikation, forretningsmæssige mål, princippet for leverandørvalg, mv. Den er normalt mellem 20 og 60 sider.
Rapporten er basis for den mundtlige eksamen. Du kan arbejde i grupper på højst 4 medlemmer. Det er dit eget ansvar at finde et projekt eller en gruppe du kan være i. Projektet skal have rigtige brugere og ikke-trivielle krav. Mange studerende kommer med et projektforslag, fx en start-up virksomhed, allerede ved starten af kurset. 

Obligatoriske aktivititer:None. 
Eksamensform og -beskrivelse:D2G Aflevering med mundtlig eksamen der supplerer projekt. Delt ansvar for projekt., (7-scale, external exam)

Gruppeform: Mixed 3. En grupper kan bestå af 1-4 medlemmer.
Alle gruppemedlemmer eksamineres individuelt.
Duration of the oral exam: 30 minutes.
Eksamensafleveringen er en rapport, som indeholder både kravspecifikation, forretningsmæssige mål, princippet for leverandørvalg, mv. Den er normalt mellem 20 og 60 sider.  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Søren Lauesen Professor(ITU) Kursusansvarlig 75