IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Internet of Things 
Kursusnavn (engelsk):Internet of Things 
Semester:Forår 2019 
Udbydes under:cand. it, datalogi (k-cs) 
Omfang i ECTS:7,50 
Kursussprog:Engelsk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:15 
Forventet antal deltagere:
Maks. antal deltagere:40 
Formelle forudsætninger:Before the course, the students should be able to:
- program in C and Python
- understand basic concepts of operating systems and distributed systems 
Læringsmål:After completing the course, the students are expected to be able to:
- describe the architecture of IoT systems
- design, implement and evaluate networked embedded programs
- evaluate and compare a range of low-range networking technologies
- analyse the energy consumption of networked embedded programs
- analyse security issues associated with networked embedded programs
- design, implement and evaluate an IoT system
- reason about the societal impact of IoT systems 
Fagligt indhold:The course will be composed of five parts:
(1) Architecture of IoT systems
(2) Sensing and actuation
(3) Operating system and abstraction levels in networked embedded programs
(4) Wireless networking
(5) Energy consumption of networked embedded programs 
Læringsaktiviteter:14 ugers undervisning bestående af forelæsninger og øvelser

- 2 hours a week of theory/lectures
- 2 hours a week of exercises 

Obligatoriske aktivititer:2 mandatory assignments. 
Eksamensform og -beskrivelse:C: Skriftlige arbejder uden mundtlig eksamen., (7-scale, internal exam)

The exam is based on questions related to (i) the material covered in the lectures, and (ii) the two mandatory assignments.  

 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Philippe Bonnet Professor(ITU) Kursusansvarlig 30
Sebastian Büttrich Specialkonsulent(ITU) Underviser 70