IT-Universitetet i København
 
  Tilbage Kursusoversigt
Kursusbeskrivelse
Kursusnavn (dansk):Projektklynge om ledelsesinnovation og sammenhængsledelse 
Kursusnavn (engelsk):Project cluster on management innovation and coherency management 
Semester:Forår 2009 
Udbydes under:cand.it., e-business (ebuss) 
Omfang i ECTS:0,00 
Kursussprog:Dansk 
Kursushjemmeside:https://learnit.itu.dk 
Min. antal deltagere:
Forventet antal deltagere:25 
Maks. antal deltagere:50 
Formelle forudsætninger:Denne projektklynge henvender sig primært til studerende, som har fulgt eller samtidig følger T8 Enterprise Arkitektur.  
Læringsmål:Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne:
- redegøre for baggrund for og indhold af en række centrale problemstillinger inden for ledelsesinnovation og sammenhængsledelse
- opstille anbefalinger omkring strategisk anvendelse af enterprise arkitektur i casevirksomheder
- gennemføre analyser og vurderinger af strategisk alignment, agilitet og sikring
 
Fagligt indhold:Det faglige omdrejningspunkt i klyngen er nye strømninger i ledelsesteori og -praksis. "Management is out of date. Like the combustion engine, it's a technology that has largely stopped evolving, and that's not good," siger managementguruen Gary Hamel, som derfor taler om Management 2.0 og ledelsesinnovation.

Med udgangspunkt i Hamels tanker om ledelsesinnovation vil kurset give en indføring i udvalgte nye ledelsesteorier, i særdeleshed sammenhængsledelse (”coherency management”), som fokuserer på at skabe strategisk alignment, agilitet og sikring gennem brug af enterprise arkitektur.

Faglige temaer inkluderer:
- styring, opfølgning, resultatvurdering
- måling af arkitekturmodenhed
- forandringsledelse i praksis
- praksisfællesskaber

De enkelte projekter i klyngen kan dække et eller flere af de tre ebuss-hovedområder (Business, Teknik og Policy/Jura), afhængig af projektets scope.
 
Læringsaktiviteter:

Udover projektvejledning afholdes 'klyngetræf' 6-8 gange i løbet af semestret. På disse møder gennemgås/diskuteres pensum såvel som projekter. Der arrangeres endvidere et antal gæsteoplæg.

Projekterne i klyngen kan arbejde med egne cases eller med fællescases. Der lægges op til tæt samarbejde med udvalgte/motiverede virksomheder.

Se http://www1.itu.dk/sw49954.asp omkring formalia ifht tilmelding mm.
 

Eksamensform og -beskrivelse:X. experimental examination form (7-scale; external exam), 7-trins-skala, Ekstern censur

Ekstern censur, 7-trins-skala. D1 (7.5 ECTS)
eller
D2 (15 ECTS)
Projekteksamen
v. 4-, 12- og 16-
ugers projekter.  

Litteratur udover forskningsartikler:Doucet, Gøtze, Saha, Bernard (2009) Coherency Management: Architecting the Enterprise for Alignment, Agility, and Assurance. AuthorHouse.

Afhængig af projekternes omfang og fokus læses endvidere, i udvalg:

Hamel, G (2007) The Future of Management. Harvard Business School Press.

Prahalad & Krishnan (2008) The New Age of Innovation: Driving Cocreated Value Through Global Networks. McGraw-Hill Professional.

Kaplan & Norton (2008) Execution Premium. Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage. Harvard Business School Press.

Ross, Weill & Robertson (2006) Enterprise Architecture As Strategy: Creating a Foundation for Business Execution. Harvard Business School Press.

Van Den Berg & Van Steenbergen (2006) Building an Enterprise Architecture Practice. Kluwer Academic Publishers.

Diverse artikler m.m.
 
 
Undervisere
Følgende personer underviser på kurset:
NavnStillingUndervisertypeIndsats (%)
Peter Engelund Christiansen Undervisningsassistent(HHK) Underviser 40
John Gøtze Timelærer(HHK) Kursusansvarlig 60